Krajowa procedura rejestracji wzoru przemysłowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa procedura rejestracji wzoru przemysłowego  - strona 1 Krajowa procedura rejestracji wzoru przemysłowego  - strona 2

Fragment notatki:


Krajowa procedura rejestracji wzoru przemysłowego
Zgłoszenie wzoru przemysłowego w UP RP
- podanie (oznaczenie zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, wniosek)
- ilustracja wzoru przemysłowego
- opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego
- opłata jednorazowa
Rozpatrywanie wniosku przez UP RP (podobnie do patentu)
Krajowe prawo z rejestracji wzoru przemysłowego - prawo wyłącznego korzystania (np. wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie) z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy
Ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie (zakres przedmiotowy, np. dotyczy elementów wyposażenia wnętrz samochodu itp.; wyłączenia - nie można objąć wszystkich produktów)
Na całym obszarze RP (zakres terytorialny)
Udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w UP RP (zakres czasowy)
Krajowe prawo z rejestracji - ograniczenia (,,dozwolony użytek”)
Art. 115
Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej
korzystania z wzoru:
1) do użytku osobistego lub niezwiązanego z działalnością gospodarczą ( użytek prywatny );
2) w celu doświadczalnym;
3) polegającego na jego odtworzeniu do celów cytowania lub nauczania , jeżeli
nie narusza dobrych obyczajów i nie utrudnia uprawnionemu w sposób nieuzasadniony
korzystania z wzoru oraz wskazuje na źródło jego pochodzenia;
4) stosowanego lub zawartego w urządzeniach znajdujących się na środkach
transportu lądowego i zarejestrowanych w innych państwach statkach morskich
lub powietrznych, które czasowo znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej(,, klauzula komunikacyjna”) ;
5) przez import części zamiennych i akcesoriów, w których wzór jest stosowany
lub zawarty w celu napraw statków, o których mowa w pkt 4;
6) wykonywania napraw statków, o których mowa w pkt 4 (,,klauzula reparacji”) ;
7) przez wykonanie na indywidualne zamówienie naprawy związanej z odtworzeniem
części składowej wytworu złożonego, w celu przywrócenia mu
pierwotnego wyglądu (,,klauzula reparacji”) .
Wzór wspólnotowy
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z 12.12.2001r. w spawie wzorów wspólnotowych; jedno prawo do wzoru w obrębie jednego obszaru obejmującego wszystkie państwa członkowskie UE
Stosowane bezpośrednio w każdym państwie członkowskim
Uzyskiwane poprzez jeden wniosek przedkładany w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
Zgodnie z jednolitą procedurą
Przesłanki ochrony wzoru wspólnotowego


(…)

… wspólnotowego
- postać produktu
- nowość
- indywidualny charakter
Wzór nie obejmuje - cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego uncji technicznej (nie dotyczy systemów modułowych); wzoru sprzecznego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, niewidoczne części składowe produktów złożonych.
Rodzaje wzorów wspólnotowych i zakres ochrony
Niezarejestrowany wzór wspólnotowy - jeżeli jest udostępniany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz