Koszty w przedsiębiorstwie rolniczym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

WYKŁAD XI - Koszty w przedsiębiorstwie rolniczym. 1) Koszty a nakłady w przedsiębiorstwie rolniczym. Nakłady - to suma wydatkowanych i zużytych w procesie wytwórczym: pracy ludzkiej, trwałych środków produkcji, środków obrotowych i usług. Nakłady mają charakter materialny i są ściśle związane z produkcją. Ujmowane są najczęściej w formie materialnej i zawsze mają postać rzeczową. Są ściśle związane z działalnością produkcyjną. Koszty - to nakłady wyrażone w pieniądzu. Można zatem powiedzieć, że koszty w przedsiębiorstwie, w tym także w rolniczym, obejmują wartość zużytej w danym okresie obrachunkowym pracy żywej i uprzedmiotowionej, związanej z realizowanymi procesami produkcyjnymi oraz inne koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Powstaje pytanie: czy każdy nakład jest kosztem i odwrotnie ? W przedsiębiorstwach rolniczych nie każdy nakład jest kosztem, np. w przedsiębiorstwie rodzinnym, gdzie nie występuje kategoria płacy roboczej, występują niewątpliwie nakłady pracy żywej ponoszone przez rolnika i jego rodzinę, natomiast nie występuje kategoria kosztu pracy własnej. W przedsiębiorstwie mamy także do czynienia z odwrotnymi zależnościami, w których nie wszystkie koszty są rezultatem nakładów, np. koszty ubezpieczeń, oprocentowania kredytów, podatek rolny. Są to niewątpliwie koszty, natomiast nie mają swojego odpowiednika w nakładach. Wyjaśnienia wymaga również pojęcie zakupu i wydatku. Zakup jest to pozyskanie środków ( trwałych i obrotowych ) przez przedsiębiorstwo. Pozyskane w drodze zakupu środki mogą być zużyte w procesie produkcyjnym i wtedy stają się kosztami lub złożone w magazynie, wtedy stają się zapasami. Wynika z tego, że zakup nie stanowi kosztu działalności przedsiębiorstwa. Jest wydatkowaniem środków pieniężnych w celu zamiany na inny rodzaj środków. Zakup nie powoduje zmniejszenia wartości majątku przedsiębiorstwa. Wydatki natomiast oznaczają wydatkowanie środków pieniężnych związanych z nabywaniem środków produkcji ( trwałych i obrotowych ) oraz usług, a także pożyczek, darów itp. Powodują zmiany w majątku przedsiębiorstwa. Mogą być ponoszone w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym. 2) Koszty w ujęciu rachunkowym i ekonomicznym. Spotykamy się z dwojakim ujęciem kosztów: ekonomicznym i rachunkowym. Koszty w ujęciu ekonomicznym oznaczają wyrażoną w pieniądzu sumę tych nakładów, które składają się na wartość produktu lub usługi. Natomiast koszty w ujęciu rachunkowym to wyrażone w pieniądzu nakłady, bez których nie można wytworzyć produktu lub wyświadczyć usługi np. podatki, składki ubezpieczeniowe, procent bankowy. 3) Koszty wg różnych kryteriów. I. Koszt przeciętny, krańcowy, graniczny.

(…)

… to wyrażone w pieniądzu nakłady, bez których nie można wytworzyć produktu lub wyświadczyć usługi np. podatki, składki ubezpieczeniowe, procent bankowy.
3) Koszty wg różnych kryteriów.
I. Koszt przeciętny, krańcowy, graniczny. a) koszt przeciętny ( koszty całkowite / wielkość produkcji). Jest to koszt całkowity przypadający na jednostkę produktu. b) koszt krańcowy ( przyrost kosztów całkowitych / przyrost…
…, inseminacji, siły roboczej przy obsłudze zwierząt, siły pociągowej, energii elektrycznej, urządzeń i pomieszczeń dla zwierząt.
Koszty pośrednie obejmują te grupy kosztów, których nie można odnieść bezpośrednio do wytwarzanych produktów. Koszty pośrednie dzielą się na:
koszty ogólnoprodukcyjne - wspólne dla poszczególnych działów produkcyjnych np. koszty zootechnika, koszty utrzymania dróg śródpolnych, koszty…
… ogólnogospodarcze ( majątkowe i inne, np. od gradobicia ),
V. Czynsz dzierżawny i koszty najmu, VI. Koszty energii elektrycznej, VII. Inne koszty stałe.
11) Koszty zmienne o funkcji ciągłej i skokowej.
Charakterystyczną cechą kosztów zmiennych ( w większości przypadków ) jest to, że zmieniają się one wg funkcji ciągłej. Wynika to z praktycznie nieograniczonej podzielności nakładów środków obrotowych ( np. dawki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz