Koszty stałe i system biletów okresowych - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty stałe i system biletów okresowych - test - strona 1

Fragment notatki:

Koszty stałe w przedsiębiorstwie transportu lotniczego (więcej niż jedna odpowiedź):
a). stanowią tę część kosztów, która ulega zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji,
b) stanowią tę część kosztów, która nie ulega zmianie w pewnych przedziałach zdolności wytwórczej przedsiębiorstwa, czyli są to koszty okresowo niezależne od zmian wielkości produkcji,
c). to np. koszty ponoszone na utrzymanie stacji lotnisk,
d). to np. koszty paliwa do samolotów.
Do kosztów rodzajowych nie zaliczamy:
amortyzacji,
zużycia materiałów i energii,
usług obcych,
podatków i opłat,
wynagrodzeń,
ubezpieczenia i innych świadczeń,
zaliczamy wszystkie z wymienionych.
System biletów okresowych na komunikację miejską (np. jednorazowa opłata miesięczna) ma charakter taryfy:
progresywnej,
proporcjonalnej,
degresywnej,
ryczałtowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz