Koszty produkcji - Koszty przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty produkcji - Koszty przedsiębiorstwa - strona 1 Koszty produkcji - Koszty przedsiębiorstwa - strona 2 Koszty produkcji - Koszty przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Koszty produkcji.
Koszty księgowe, ekonomiczne. Zysk księgowy, ekonomiczny, normalny.
Kosztami przedsiębiorstwa są wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w danym czasie.
Utargiem (przychodem) są pieniądze uzyskane ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś czasie.
koszt księgowy - jest to suma kosztów jawnych (wydatków bieżących przedsiębiorstwa) i amortyzacji.
amortyzacja - jest to utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji; są to stopniowo wliczane w koszty odpisy wartości początkowej;
koszt ekonomiczny - jest to suma kosztów jawnych, amortyzacji oraz tzw. kosztu ukrytego;
koszt ukryty - koszty ekonomiczne opierają się na idei kosztu alternatywnego (utraconych możliwości); kosztem ukrytym są właśnie: utracone potencjalne wynagrodzenie za pracę, zyski, procenty, renty itp.; są to utracone korzyści w skutek takiego a nie innego wykorzystania dostępnych zasobów;
W związku z różnym podejściem do liczenia kosztów mamy dwie kategorie zysku: księgowy i ekonomiczny.
zysk księgowy (Πb) - jest dodatnią różnicą między przychodem przedsiębiorstwa a kosztami księgowymi;
zysk ekonomiczny (Πe) - jest to dodatnia różnica między przychodami a kosztami ekonomicznymi;
Widzimy, że osiągnięcie zysku księgowego nie musi oznaczać osiągnięcia zysku w sensie ekonomicznym. Jeżeli koszty ukryte są większe od zysku księgowego to firma osiągająca zysk z punktu widzenia księgowego ponosi stratę w sensie ekonomicznym. Firma osiągnęła by większe korzyści przy alternatywnym wykorzystaniu swych zasobów.
zysk normalny (Πn) - jest to zrównanie się przychodu z kosztami ekonomicznymi; przychód pokrywa pełny koszt alternatywny, jest to tzw. dolny próg rentowności (break-even point).
Koszt: całkowity (TC), zmienny (VC), stały (FC). Przeciętny koszt: całkowity (ATC), zmienny (AVC), stały (AFC).
Koszt stały (FC) jest to koszt niezależny od wielkości produkcji w krótkim okresie czasu (np. opłata za dzierżawę hali produkcyjnej);
Koszt zmienny (VC) jest to koszt zależny od wielkości produkcji (np. koszt energii, materiałów);
Koszt całkowity (TC) jest sumą kosztów stałych i zmiennych.
TC = FC + VC
Jeśli wielkość produkcji oznaczymy jako X to mamy:
przeciętne koszty całkowite: przeciętne koszty zmienne: przeciętne koszty stałe: Koszt krańcowy mówi nam o ile wzrośnie koszt całkowity jeśli produkcja wzrośnie o 1 jednostkę.


(…)

… się jedynie koszty zmienne, stałe pozostają bez zmian. Mamy zatem:
Teraz traktujemy wielkość produkcji jako zmienną niezależną X. Koszty traktujemy jako zmienną zależną od wielkości produkcji.
Koszty zmienne (VC) do X1 (do punktu przegięcia K) rosną mniej niż proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości produkcji co jest związane z tym, że TPP do A1 rośnie więcej niż proporcjonalnie w stosunku do wzrostu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz