Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1 - strona 1 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1 - strona 2 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

KOSZTY PRACY W RACHUNKOWOŚCI
WYKŁAD 1
23-10-2010
Egzamin - na ostatnich zajęciach (1 część teoria - test 1krotny wybór P-2pkt, F-1pkt, brak odp.-0 pkt.; 2 część zadania - suma punktów).
1) Krajewska „Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z UE” 2007;
2) Rotkiewicz „Optymalizacja kosztów pracy” W-wa 2009.
Wszystkie czynniki jakie zaangażowane są w działalność mają określoną wartość i można podzielić je na 3 grupy:
Środki pracy (maszyny, urządzenia)
Przedmioty pracy (surowce)
Siła robocza
Czynnik ludzki stanowi podstawowy element przedsiębiorstwa i jest niezależny od jego liczebności. Koszty pracy to wartość pracy zużyta w celu wytworzenia wyrobów gotowych (świadczenie usług). Koszty pracy po raz pierwszy zostały zdefiniowane w 1925 r. „nie tylko płace, ale również inne nakłady poniesione przez pracodawców są istotnym parametrem decyzyjnym branym pod uwagę w rachunku ekonomicznym”. * wg Halamy (?) 1962 r. (?) jako „ogół kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem pracowników umysłowych i fizycznych”.
Pojęcie to obejmowało więc wydatki związane z pracą ponoszone na szczeblu przedsiębiorstwa . Kontynuatorem był S. Sudoł. Jego opracowane stało się 1 studium metodologicznym. Zwrócił on uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy kosztami pracy a kosztami płac, nie reprezentujących pełnych nakładów z tytułu zaangażowania siły roboczej. Koszty pracy są pojęciem szerszym, ujmującym pozostałe konieczne nakłady.
* Kolejne badania przeprowadził Kordaszewski '70 lata - „ogół wydatków podmiotu gospodarczego ponoszone na rzecz swoich pracowników, ich rodzin oraz uczniów”
* Kolejne badania przez K. Górka i S. Chomątowski - koszty pracy rozumieli jako „ogół nakładów finansowych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w określonej jednostce gospodarczej”.
Wyróżnione zostały również w ramach kosztu pracy nakłady związane z:
- BHP
- polityką socjalną
- rekrutacją
Porównując powyższe definicje najbardziej trafna jest propozycja Kordaszewskiego.
W przytoczonych definicjach autorzy używają zamiennie określeń: koszt, wydatek, nakład.
Pierwsze badania kosztów pracy w Polsce zostały przeprowadzone przez GUS w 1993 r. Od 1997 r. badania są przeprowadzane metodą reprezentacyjną co 4 lata przy pomocy formularza r-02. Zgodnie z definicją GUS-u ujmowane w statystyce dane dot. kosztu zatrudnienia zawierają koszty ponoszone przez pracodawcę na rzecz pozyskania, wykorzystania, utrzymania i doskonalenia zasobów pracy.


(…)

… środków rzeczowych na pracę żywą.
Koszty pracy obejmują: płacę i jej opodatkowanie, nagrody i odszkodowania, składki ubezpieczeniowe, podróże służbowe, dojazdy do pracy.
Koszty zatrudnienia to część kosztów pracy, które podzielić można na: BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE. Są one uwzględnione w procesie wyliczenia kosztu zapełnienia wakatu.
Koszty bezpośrednie obejmują: ogłoszenia, opłaty firm rekrutacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz