Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1 - strona 1 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1 - strona 2 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Koszty pracy w rachunkowości dr Ewa Maćkowiak Wykład 1
Koszty pracy - Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, bezpieczeństwo i higiena pracy, podróże służbowe, nadgodziny, odprawy pośmiertne. Co 4 lata jest ocena kosztów pracy w odpowiednich branżach
Czynniki kosztów pracy (elementy oddziałujące na ich poziom pracy) :
Zewnętrzne (możliwości zatrudnienia) - narzucone przez otoczenie
Wewnętrzne (potrzeba)
Postęp techniczny - jako czynnik wewnętrzny
Wykorzystanie nowych technologii zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
Powoduje z jednej strony obniżenie kosztów pracy poprzez redukcję zatrudnienia oraz oszczędność prawy żywej.
Z drugiej strony zwiększa zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych techników, specjalistów do obsługi nowoczesnej techniki (wzrost kosztów wynagrodzeń, kosztów szkoleń delegacji związanych z wyjazdami szkoleniowym, dodatkowymi dniami wolnymi itp.)
Postęp techniczny jako czynnik zewnętrzny
Rozwój technologii dokonuje się niezależnie do pojedynczych podmiotów
Postęp techniczny niejako zmusza przedsiębiorstwa do stosowania nowych technologii i technik pracy, aby usprawnić działalności firmy i umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku
Czynniki zewnętrzne - są to rozwiązania wychodzące z ogólnego otoczenia przedsiębiorstwa wpływające bezpośrednio lub pośrednio na koszty pracy ( np. składki ZUS)
Czynniki zewnętrzne:
Prawne - uregulowania prawne zobowiązujące przedsiębiorstwo do ponoszenia określonych rodzajów kosztów (np. podatek dochodowy, wysokość płacy minimalnej -1 500 zł butto)
Ekonomiczno - finansowe - Związane z sytuacją gospodarczą danego kraju
Możliwościami działania przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym
Sytuacją na rynku pracy, a także w danej branży
Społeczno- kulturowe
Czynniki zewnętrzne - Prawne - :
Czynniki nakazowe:
Wysokość płacy minimalnej
Przepisy prawa obowiązującego w danym państwie
Składka na ubezpieczenia społeczne
Składka na fundusz pracy
Składka na FGŚP
Składka na ZFŚS
Podatek
Czynniki zewnętrzne - Ekonomiczno-finansowe - :
Polityka ekonomiczna państwa
Koniunktura gospodarcza
Globalizacja
Relacje popytu i podaży na rynku pracy - wielkość bezrobocia
Poziom płac w otoczeniu przedsiębiorstwa
Czynniki zewnętrzne - Społeczno-kulturowe -:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz