Koszty pracy w rachunkowości- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pracy w rachunkowości- wykład 2 - strona 1 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 2 - strona 2 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

KOSZTY PRACY W RACHUNKOWOŚCI
WYKŁAD 2
Czynnik wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie.
1) czynnik zewnętrzne:
Uregulowania prawne zobowiązujące przedsiębiorstwo do ponoszenia określonych rodzajów kosztów (podatek dochodowy, wysokość płacy minimalnej). Charakter i struktura rynku pracy - dostęp do pracowników o określonych kompetencjach - pozom płac w otoczeniu.
2) czynnik wewnętrzne:
- liczba zatrudnionych
- charakter działalności
- rodzaj produkcji
- stosowane technologie
Zakładowy koszt pracy to kategoria ekonomiczno-społeczna obejmująca nakłady związane z wykorzystaniem przez przedsiębiorstwo czynnika pracy o określonej strukturze i ilości.
Typowe dla warunków polskich składniki kosztów pracy:
- płace obciążające koszty działalności
- składki na ubezpiecz. społ.
- składki na fundusz pracy
- składki na FGŚP
- składki na zakładowy FŚRS (?)
- składki na FRON
- karty BHP, kształcenia i doskonalenia zawodowego
- koszty dojazdu, dowozu, zakwaterowania
- rzeczowe koszty administracji personalnej
- roczne nagrody pieniężne
- odpisy uzupełniające na ZFŚS
- wynagrodzenia w naturze
- inne nakłady na czynniki pracy
Płaca to korzyść materialna jaką otrzyma pracownik w zamian za swój wkład i efekt pracy. Stanowo ok. 60 % sumy kosztów pracy.
Płacę można podzielić na:
- ekonomiczną
- socjalną - uprawnienie pracownicze wynikające ze stosunku pracy i niezależne od świadczonej pracy. Przykładem może być dodatek socjalny, odprawa emerytalna.
Wynagrodzenie dzieli się na:
- osobowe
- nie osobowe
Do elementów wynagrodzeń zalicza się:
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatki i dopłaty
- wynagrodzenie brutto
- potrącenia obligatoryjne (sądowe, ZUS, podatek)
- potrącenia dobrowolne
- wynagrodzenia netto
- zasiłki
- kwota do wypłaty
Minimalne wynagrodzenie za pracę 2009 - 1276 zł.
W 2010 od stycznia - 1317 zł brutto.
Składki ZUS płacone przez pracownika i pracodawcę:
1. składki płacone przez pracownika:
Emerytalna 9,76 %
Rentowa 1,5 %
Chorobowa 2,45 %
2. składki spłacone przez pracodawcę
Emerytalna 9,76 %
Rentowa 4,5 %
Wypadkowa 0,67 % - 3,33 %
Fundusz pracy 2,45 %


(…)

… warunków pracy w obiektach budowlanych, podczas stosowania substancji chemicznych
- zapewnienia pracownikom w warunkach uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów
- koszty związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
- świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- szkolenia w zakresie BHP
Koszty ZSZdrowotnych - to koszty opieki zdrowotnej świadczonej i finansowanej przez zakład…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz