Korpus urzędniczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korpus urzędniczy - omówienie - strona 1 Korpus urzędniczy - omówienie - strona 2 Korpus urzędniczy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KORPUS URZĘDNICZY *Budowanie scentralizowanej monarchii absolutnej wymagało stworzenie nowoczesnego aparatu zarządu państwem — zatrudnienia w nim ludzi:
- posiadających odpowiednie wykształcenie i kompetencji' - posłusznych woli władcy.
* Praca dla państwa zapewniała urzędnikom byt i możliwość awansu społecznego. * Wyodrębniła się nowa warstwa: urzędników , określanej też jako stan urzędniczy. * Pochodzenie urzędników -
najczęściej z drobnej szlachty oraz mieszczaństwa .
* Uposażenie urzędników - pensje ze skarbu państwa, z czasem także uposażenia emerytalne f
*Początkowo wynagrodzenie było stosunkowo niskie, wręcz symbolicznie
- w monarchii pruskiej było ono przynajmniej regularnie wypłacane
- w wielu państwach następowało ze znacznym opóźnieniem.
często u niepełnym wymiarze. * Prowadziło to do... uzupełniania dochodów pieniędzmi otrzymanymi od interesantów, co rodziło rosnącą na coraz większą skalę korupcję urzędniczą. * Cechy charakterystyczne powstającego stanu urzędniczego: sprzedawalność urzędów- kupowano je wprost od monarchy lub dotychczasowych posiadaczy (warunki - wiek i odpowiednie wykształcenie), k orpus urzędniczy posiadał odrębny status prawny - zapewniający trwałość stosunku służbowego.
*Praktyczna niezależność urzędników od władzy królewskiej - powodowała konieczność tworzenia równoległych, w pełni biurokratycznych struktur - dublujących istniejące.
* W Niemczech - stosunek państwowej służby cywilnej zaliczano
do sfery prawa prywatnego! państwo pozbawiając urzędu nie mogło.
bez odpowiedniej procedury (sądowej lub dyscyplinarnej), odebrać prawa do uposażenia. * We Francji służba państwowa traktowana była jako udział w wykonywaniu suwerenności państwowej, co osłabiało w pewnym stopniu stabilizację urzędników, bowiem zmiany w obsadzie personalnej mogły być dokonywane w następstwie przemian politycznych Nic korzystano zresztą z tego nadmiernie.
* W Rosji , w XVIII wieku wprowadzono obowiązek odbywania przez całą szlachtę służby publicznej (cywilnej lub wojskowej), trwała ona w zasadzie dożywotnio.
Ze względu na opór szlachty system ten nie przetrwał długo.
Zasada fachowości korpusu urzędniczego * Dostęp do urzędów - uzależniano od posiadania przez kandydata odpowiednich kwalifikacji.
* Powstawanie formacji profesjonalnej kadry administracyjnej .
posiadającej odpowiednie wykształcenie - często akademickie uzupełnione przez praktyką w administracji.
* Awans - uzależniano od zdania egzaminu przed specjalną komisją.


(…)

… jest z reguły na potrzeby organów administracji rządowej ogólnej oraz samorządu terytorialnego.
* Podział pomocniczy dokonywany jest na potrzeby organów o charakterze pomocniczym w stosunku do wyżej wymienionych (np. podział gminy na sołectwa)
*Podziały specjalne służą realizacji zadań, których wykonanie w ramach podziału zasadniczego nie jest uzasadnione (np. na cele administracji wojskowej). *Wg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz