Pytania egzaminacyjne - Administracja demokratyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Administracja demokratyczna - strona 1

Fragment notatki:

Podaj definicję administracji 2. Administracja demokratycznych aten w V w . p.n.e. (gł. wartości demokracji, organy władzy, cechy administracji. 3. Ustrój Polski przedrozbiorowej (demokracja szlachecka); gł. organy władzy w państwie i ich funkcjonowanie. 4. Tradycje samorządowe Polski przedrozbiorowe (sejmiki ziemskie i samorząd miejski) 5. Reformy administracji w Polsce okresu oświecenia. 6. oświeceniowe teorie umowy społecznej, trójpodziału władzy i praw naturalnych 7. Konstytucja 3 maja 1791r. 8. Administracja Anglii i Stanów Zjednoczonych w XVIII w. 9. Korpus urzędniczy w XVIII w. 10. Wyjaśnij pojęcie klasycznej administracji XIXw. 11. Jakie doktryny wywarły wpływ na administrację XIXw. 12. Zadania administracji w praktyce w XIXw. 13. Na czym polegała konstrukcja państwa prawnego i kto był jego twórcą? 14. Sądownictwo administracyjne w XIX w. w Prusach, austrii i Francji (właściwości i sposób organizacji) 15. inne poza sądownictwem adm. organy kontroli administracyjnej w XIX w. 16. Sposób organizacji adm. centralnej w XIX w. (ewolucja resortu spraw wew. ) Podział terytorialno - administracyjny terytorialnej (?) Francji 17. Podział terytorialno- administracyjny na ziemiach Polski XIXw. Organizacja gminy. 18. Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej w XIX w. (centralizacja, 1-no osobowe kierownictwo, zespolenie). 19. Definicja samorządu i jego rodzaje 20. Zasady działania samorządu. Teoria Henrika Gneist'a(chyba) 21. Samorząd w Prusach, austrii,, Rosji, Francji w XIXw. 22. Problemy aparatu urzędniczego w XIXw.
23. Kadra urzędnicza w XIX w krajach europejskich. 24. Biurokracja znaczenie terminu w rozumieniu potocznym, wady systemu biurokratycznego. 25. Postęp techniki biurowej w administracji XIX wieku. 26. Przeobrażenia gospodarcze w Europie w końcu XIX i XX wieku (kapitalizm monopolistyczny). 27. Nowe doktryny polityczne (interwencjonizm państwowy, doktryna chadecka, socjalizm reformistyczny). 28. Zadania administracji w praktyce w końcu XIX i w XX wieku. 29. Ogólna charakterystyka polityczna XX wieku. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz