Korespondencja dyplomatyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korespondencja dyplomatyczna - omówienie - strona 1 Korespondencja dyplomatyczna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Protokół dyplomatyczny
Wykład IX – Korespondencja dyplomatyczna
Części listu:
1. nagłówek (lewy górny róg) – adres, nazwa instytucji lub imię i nazwisko
2. adres odbiorcy (prawa strona) – imię i nazwisko i jego tytuł (nie stosuje się skrótów)
3. odstęp – im większy odstęp, tym większy szacunek
4. pozdrowienie (inwokacja)
5. akapity (co najmniej dwa)
6. formuła grzecznościowa
7. podpis pod formułą – powinien być to ręczny podpis
8. załączniki
List powinien zawierać chociaż jeden element osobisty – jakaś część listu powinna być napisana odręcznie, najczęściej są to
pozdrowienia.
Język dyplomatyczny – jest to język, w którym przygotowywane są traktaty i inne ważne pisma urzędowe. Pierwszym językiem
dyplomacji była łacina, później została zastąpiona przez hiszpański. Od XVIII w. językiem dyplomatycznym był francuski. Po I
wojnie światowej do języka francuskiego, „dołączył” angielski. Obecnie mamy do czynienia, ze swoistego rodzaju
równouprawnieniem językowym – korespondencje są prowadzone w języku urzędowym kraju gospodarza.
Korespondencja dyplomatyczna – mówiąc o niej mamy do czynienia z dwoma obszarami:
I – korespondencja prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych. Korespondencja ta przechodzi przez protokół
dyplomatyczny, idzie ona „specjalną drogą”: pisma ww. osób idą do komórki protokołu dyplomatycznego w ministerstwie
spraw zagranicznych, następnie pismo trafia do ambasady w danym kraju, która następnie przekazuje daną korespondencję
do adresata.
Do korespondencji dyplomatycznej zaliczamy korespondencję między ministerstwem spraw zagranicznych kraju
przyjmującego, a palcówkami dyplomatycznymi.
II – korespondencja między placówkami dyplomatycznymi
Poczta dyplomatyczna – jest to specjalny rodzaj korespondencji, specjalna forma przekazywania tej korespondencji, która
jest jednym z przywilejów. Poczta ta nie podlega kontroli z żadnej strony.
Rodzaje korespondencji dyplomatycznej/rodzaje pism:

ceremonialne – listy uwierzytelniające i odwołujące ambasadorów

okazjonalne – wysyłane z okazji urodzin, świąt, etc. Wysyłane są one zazwyczaj w formie klarisu.

noty – jest to najpopularniejsza forma korespondencji. Dzieli się na werbalną (niepodpisana) i podpisaną oraz okólną

polityczne

pełnomocnictwa
Pisma polityczne:
1. memorandum – przedstawia stanowisko rządu w ważnych sprawach. Może być załącznikiem do noty. Jest to pismo
bezosobowe, bez podpisu – oznaczone jedynie pieczęcią i datą.
2. aide memoire – jest to pismo wręczane podczas rozmowy, które ma na celu w sposób precyzyjny wyjaśnić nasze
stanowisko. Ma ono także formę bezosobową.
Sposób dostarczenia korespondencji:

osobiście przez ambasadora

przez kierowcę ambasady

pocztą kurierska lub zwykłą
Adresat korespondencji może zapoznać się z nią oraz:

przyjąć je do wiadomości

odrzucić

zwrócić ze względu na niewłaściwą formę
Prof. Janusz Świerkocki
Protokół dyplomatyczny
Wykład IX – Korespondencja dyplomatyczna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz