prawo dyplomatyczne i etykieta wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo dyplomatyczne i etykieta wykład - strona 1 prawo dyplomatyczne i etykieta wykład - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD, 31.05.12 Nota werbalna- Najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Przy jej pomocy załatwiane są wszystkie bieżące sprawy, np. powiadomienie o zmianie stanu osobowego misji. Służy składaniu oficjalnych protestów. Nota żałobna - nota werbalna ( papier z czarną obwódką, a w lewym górnym rogu z czarnym paskiem) Kondolencje - czysta kartka papieru z tekstem. Nota okólna - jest notą werbalną, jeden nadawca identyczną treść kieruje do różnych adresatów, nie jest podpisywana, wyciskana jest tylko pieczęć. Z lewej strony na dole jest miejscowość i data. Memorandum - pismo dyplomatyczne , służące do przedstawienia stanowiska państwa w sprawach dużej wagi politycznej. Aide memoire - zbliżone jest to memorandum. Może stanowić także jego uzupełnienie. Może być potwierdzeniem ustnych ustaleń celem uniknięcia nieprawidłowości interpretacji, rozbieżności w pojmowaniu. Pomija się w nim wszelkie tytuły i zwroty grzecznościowe, z lewej strony pod tekstem umieszcza się datę i zaopatruje parafą po prawej stronie pod tekstem. Pro memoria - (dla pamięci) jest odmianą Aide memorie, a różni się od niego tym, że stanowi wierne streszczenie rozmowy i jest mniej oficjalnym dokumentem, którego treść nierzadko publikowana jest nawet w prasie. Nie ma zwrotów grzecznościowych, nie ma podpisu i pieczęci, niekiedy zawiera tylko datę. Nota zbiorowa - wysyłana w wyjątkowych wypadkach, w kwestiach o istotnym znaczeniu politycznym przez kilka państw do jednego państwa. Przedstawiająca wspólne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Może zaczynać się odezwą, napisana jest na arkuszu białego papieru, a nie na blankiecie urzędowym. Ze względu na to, że wysyła je więcej niż jedno państwo. Może być także wysłana w formie memorandum Noty identyczne - są identycznej treści notę wysyła się do wielu adresatów. Jeden nadawca nadaje. Każe państwo wysyła notę oddzielnie w swoim imieniu. Ważne sprawy polityczne interesujące kilka państw. Nota ad referendum- (tymczasowa)- stosowana wyłącznie w sytuacjach, gdy misja lub pełnomocnik na skutek nieprzewidzianych okoliczności musi dla zajęcia swego stanowiska uzyskać zgodę swego rządu, np. parafowanie umowy międzynarodowej. Specyficznymi formami przekazu stanowiska państw są : karta- najbardziej uroczysta forma deklaracja w sprawie neutralności
przystąpienia do wojny manifest - obecnie rzadko spotykana forma odezwy skierowana do obcych rządów lub do własnego narodu ultimatum - nota zawierająca określone warunki, których niespełnienie tylko w określonym czasie zagrożone jest zastosowaniem środków przymusu takich jak: RETORSJE, REPRESALIA, WYPOWIEDZENIE WOJNY Pisma dyplomatyczne w formie półoficjalnej i prywatnej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz