Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 9 - strona 1 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 9 - strona 2 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

TiPWD wykład 9 1.12.2010r.
Akty dyplomacji: - jest to ogół zadań przedstawicieli dyplomatycznych w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Występują zarówno w formie ustnej i pisemnej.
Pisemne = korespondencja dyplomatyczna DEMARCHE - każde wystąpienie wobec władz obcego państwa, mo ze mieć różny charakter, dotyczy z reguły konkretnej sprawy. DEMENTI - oficjalne sprostowanie lub zaprzeczenie danej informacji. Podawane zazwyczaj mediom.
Kurtuazja w dyplomacji - zwyczaj, obyczaj, niewiele się poświęca uwagi w doktrynie SM, dotyczy to zazwyczaj ceremoniału, ale bez szerszego poruszenia. Jest to praktyka, obyczaj. - Charakter kurtuazji: normatywny, ale nie prawny, zmienny, pomocniczy, sankcje pozaprawne(np. Kompromitacja). Często normy kurtuazji są przedłużeniem prawa mn. np. poszanowanie flagi i związane z nią zachowania. Np. postępowania dot. skrótów dopisywanych na zaproszeniach: pm - ku pamięci(do niczego nie zobowiązuje) rvp - kurtuazja wym,aga odpowiedzi zna zaproszenie czy się przyjdzie. Kurtuazja reguluje godziny posiłków, sposób ubierania się. Nie jest jednolita : różnie dla kultury anglosaskiej i kontynentalnej, Normy kurtuazji często się przeradza w prawo mn np. immunitety dyplomatyczne.
Naruszenie kurtuazji stanowi kompromitację dyplomaty. Pozbawia autorytetu.
Protokół, etykieta i ceremoniał
pojęcie protokołu obejmuje: reguły ceremoniału państwowego, dyplomatycznego, zasady zachowania się (etykieta), zasady organizacji oficjalnego życia dyplomatycznego
Ceremoniał i jego rodzaje:
państwowy: zespół kurtuazyjnych form protokolarnych, stosowany zwyczajowo w stosunkach między szefami państw, rządów oraz innymi przedstawicielami państw szczebla rządowego podczas wizyt, spotkań. Istnieje od powstania państwa
nadaje im uroczystą rangę i oprawę
rodzaje: państwowy, wojskowy, cywilny, religijny itp.
ceremoniał dyplomatyczny w życiu dyplomatów, honory itp.
każda formuła posiada swoje charakterystyczne cechy np. wojskowy: salwy armatnie
jest przypisany do określonego poziomu kontaktów
Etykieta
to dyplomatyczny savoir vievere czyli przyjęte w służbie dyplomatycznej oraz w życiu oficjalnym grzecznościowe formy zachowania się. Np. powitanie, przedstawienie się. Jest to pozostałość dawnej etykiety dworskiej.
Niekiedy zwane są konwenansami.
Znaczenie protokołu:
podkreśla szacunek dla drugiego państwa
podkreśla suwerenną równość państwowego
pozwala dobrze zorganizować spotkanie czy wizytę, uniknąć bałaganu
pozwala uniknąć zadrażnień i konfliktów


(…)

…: ręcznie podpisane, uroczysta forma, są często kontrasygnowane, np. listy uwierzytelniające. Formy patentów = adresowane do wszystkich państw państwa przyjmującego
pisma gabinetowe: mniej wyszukana forma, mniejszy format spraw np. listy komisyjne dla konsulów
listy odręczne: pisane we własnym imieniu, skromna formuła zazwyczaj dotyczą ważnych spraw, gdy chce się wykorzystać prywatne relacje. Utrzymane…
… lub tych na których msz szczególnie zależy. Szef misji dyplomatycznej informuje notą osobistą o swoim wyjeździe i podaje w niej nazwisko charge d'affaire ad interium
jest pisana na blankietach osobistych gdzie w lewym górnym rogu wydrukowany jest oficjalny tytuł i nazwisko piszącego, nie ma numeru ani pieczęci
Nota werbalna i okólna:
werbalna: najczęściej stosowana w dyplomacji, załatwia się nią podstawowo sprawy…
… i msz, oraz odpowiada za ich realizację
przygotowuje audiencję przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych prezydenta, premiera, marszałków sejmów i senatu oraz msz
zapewnia obsługę protokolarną przyjęć dyplomatycznych wydawanych przez prezydenta, premiera, msz
Zadania administracyjne:
prowadzi korespondencję, kancelarię protokolarną
prowadzi sprawy związane z akredytacją i exequatur przedstawicieli…
… mogą być oklauzulowane.
Co do wyboru : wybiera się taka formułę jaka wydaje się odpowiednia do danej sytuacji.
Budowa noty:
Odezwa: tytuł, godność osoby do której jest kierowana, umieszczana w różnych miejscach.
Nazwa: nad tekstem. Dotyczy to not niepodpisanych.
Tytułowanie'
Formuła grzecznościowa na początku i na końcu noty.
Podpis: na końcu tekstu po prawo, parafa( dla not werbalnych na końcu zdania), „sucha”pieczęć…
… lub tych na których msz szczególnie zależy. Szef misji dyplomatycznej informuje notą osobistą o swoim wyjeździe i podaje w niej nazwisko charge d'affaire ad interium
jest pisana na blankietach osobistych gdzie w lewym górnym rogu wydrukowany jest oficjalny tytuł i nazwisko piszącego, nie ma numeru ani pieczęci
Nota werbalna i okólna:
werbalna: najczęściej stosowana w dyplomacji, załatwia się nią podstawowo sprawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz