Koordynacje ruchowe - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koordynacje ruchowe - definicja - strona 1 Koordynacje ruchowe - definicja - strona 2

Fragment notatki:

KOORDYNACJE RUCHOWE Definicja Zdolność do precyzyjnego wykonania złożonych aktów ruchowych oraz umiejętność przestawiania się z jednych ruchów na inne
Specyficzne zdolności koordynacyjne równowagi i rytmizacji
orientacji czasowo-przestrzennej
szybkości reagowania na bodźce akustyczne i optyczne
sensoryczne różnicowanie
dostosowanie i łączenie ruchów
częstotliwość ruchów
Podstawowe zdolności koordynacyjne zdolność równowagi możliwość utrzymania pionowej pozycji ciała lub możliwość zachowania czy przywrócenia pionowej pozycji ciała - w czasie lub po wykonaniu czynności ruchowej (obroty, przewroty, lokomocyjne ruchy) szybkość reakcji motorycznej zdolność możliwie szybkiej odpowiedzi na bodźce akustyczne i wizualne (proste lub złożone) częstotliwość ruchów - (tempo) - utrzymanie orientacja przestrzenna zdolność do szybkiej oceny pozycji i ruchu ciała oraz ich zmian w przestrzeni i czasie w odniesieniu do ustalonego obszaru działań lub poruszającego się obiektu, przyrządu, przeciwnika, itp. sensoryczne różnicowanie ruchów zdolność do osiągnięcia wysokiej dokładności i ekonomii ruchów całościowych oraz jego kolejnych faz
ISTOTA - precyzyjne różnicowanie w zakresie użycia siły i czasu oraz przestrzeni, ułożenia części ciała względem siebie Aspekty sensorycznego różnicowania ruchów dynamiczny wyczucie użycia siły (podanie piłki) czasowy wyczucie tempa ruchu przestrzenny wyczucie położenia zmian części ciała względem siebie w kolejnych fazach działania ruchowego
Poziomy koordynacji ruchowej działanie charakteryzujące się dokładnością przestrzenną przy nieistotnej szybkości wykonania ruchu
(miarą jest stopień odchylenia od zastosowanego wzorca)
ruchy wykonywane dokładnie w odpowiednim przedziale czasowym (wykonywane ćwiczenia bezbłędnie w jak najkrótszym czasie - miarą jest liczba popełnionych błędów)
wykonanie dokładnie i możliwie szybko ruchu adekwatnego do ciągle zmieniających się warunków (miarą jest czas niezbędny do znalezienia właściwego ruchu w nieoczekiwanej, zaskakującej sytuacji) - sporty walki
Poziom koordynacji uwarunkowany jest: stanem i stopniem rozwoju układu nerwowego
wrodzonymi uzdolnieniami ruchowymi
doświadczeniem ruchowym i zasobem znanych ruchów
wyobraźnią ruchową
Zasady kształtowania koordynacji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz