Kontrola i nadzór przedsiębiorcy prowadzącego działalność objętą koncesją według USDG

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola i nadzór przedsiębiorcy prowadzącego działalność objętą koncesją według USDG - strona 1 Kontrola i nadzór przedsiębiorcy prowadzącego działalność objętą koncesją według USDG - strona 2

Fragment notatki:

Kontrola i nadzór przedsiębiorcy prowadzącego działalność objętą koncesją według USDG Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie: 1)   zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją; 2)   przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej; 3)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do: - wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w szczególnych dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; - żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli. - organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. NADZÓR: 1) Wymaga ustawowego ustanowienia; istnienia nadzoru nie można domniemywać;
2) Ustanawiany wobec samodzielnych podmiotów prawnych; nie może naruszać ich samodzielności;
3) Sprawowanie nadzoru powierza się podmiotowi, imiennie lub funkcjonalnie określonemu w ustawie, który nie pozostaje z nadzorowanym w relacjach nadrzędności (kierownictwa); organ nadzoru samodzielnie nie musi wykonywać czynności nadzorczych;
4) Ma na celu ocenę całokształtu działalności przedsiębiorcy (nadzór ogólny) lub jej poszczególnych fragmentów (nadzór wyspecjalizowany);
5) Kryterium oceny jest jedynie legalność (tj. zgodność z prawem);
6) Zakres, tryb, formę, środki nadzoru oraz środki prawnej ochrony nadzorowanego określa ustawa;
7) Organ nadzoru ma kompetencje stosowania prewencyjnych, weryfikacyjnych lub represyjnych środków nadzoru;
8) Nadzór jest pojęciem szerszym od kontroli.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz