Kontrahenci i metody oceny wiarygodności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrahenci i metody oceny wiarygodności - strona 1 Kontrahenci i metody oceny wiarygodności - strona 2 Kontrahenci i metody oceny wiarygodności - strona 3

Fragment notatki:

Źródła informacji :
Niektóre źródła informacji obarczone są klauzulą tajności - wiele informacji nie wypłynie
Metody oceny wiarygodności kontrahentów :
Metody ilościowe :
TAK - dostępność danych ilościowych
NIE - brak danych ilościowych
Metody mieszane: TAK - dostępność danych ilościowych i jakościowych NIE - brak danych ilościowych i jakościowych; ewentualnie możliwość zastosowania albo ilościowych albo jakościowych
Metody jakościowe: TAK - dostępność danych jakościowych
NIE - brak danych jakościowych
Meto da punktowa (metoda ilościowa)
Wskaźniki podlegające ocenie Wartości graniczne wskaźników oraz przyporządkowane im wielkości punktów 5 4 3 2 1 Wybrany wskaźnik  
 
 
 
 
Wskaźniki zazwyczaj polecane w tego typu ocenach:
Wskaźnik bieżący płynności
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik wypłacalności
Wskaźnik rotacji należności w dniach, rotacji zapasów w dniach, rotacji zobowiązań w dniach
Wartość kapitału obrotowego netto
Wskaźnik poziomu zadłużenia
Wskaźnik zdolności obsługi długu
Wskaźnik rentowności sprzedaży
Przykładowe klasy oceny ryzyka kontrahentów :
Klasy ryzyka Ilość punktów Klasa małego ryzyka
10-15
Klasa umiarkowanego ryzyka 16-25
Klasa umiarkowanego ryzyka podlegającego kontroli
26-35
Klasa dużego ryzyka
36-40
Klasa bardzo dużego ryzyka
41-50
Metoda 5 C (metoda mieszana)
Nazwa metody wywodzi się od pięciu kryteriów oceny wiarygodności kontrahenta, (które w jęz. ang. rozpoczynają się od lit. C
character - charakter klienta, ocena jakościowa
capacity - zdolność/pojemność finansowa klienta; co llateral - jakość aktywów klienta stanowiących zabezpieczenie zobowiązań, capital - pokrycie kapitałowe klienta (przede wszystkim jakość kapitałów własnych),
conditions - warunki ogólne (koniunkturalne, branżowe itp.) Analiza SWOT (ocena jakościowa):
Pot encjalne mocne strony Potencjalne słabe strony Posiada znaczącą pozycję na rynku?
Posiada wystarczające zasoby?
Posiada dużą zdolność konkurencji?
Posiada dobrą opinię u klientów?
Wykorzystuje swoje doświadczenia?
Posiada własną technologię?
Wprowadza innowacje?
Posiada doświadczoną kadrę kierowniczą?


(…)

wskaźniki finansowe (faktoring podnosi wartość aktywów) dodatkowe usługi faktora usprawniają w przedsiębiorstwie obrót towarowo-pieniężny
Słabe strony umowy faktoringowej:
faktoring osłabia więzi między producentami a odbiorcami towarów, co negatywnie wpływa na jakość produktów
problem z przepływem informacji między stronami umowy faktoringowej z punktu widzenia faktoranta jest to usługa droga, występują…
… są przez grupę wyselekcjonowanych aktywów - najczęściej należności wynikających z udzielonych kredytów i innych aktywów finansowych
sekurytyzacja ma zapewnić dopływ kapitału przedsiębiorstwom o wyjątkowo dużych aktywach finansowych (wierzytelnościach)
Korzyści z sekurytyzacji:
przedsiębiorstwo sprzedające wierzytelności pozyskuje kapitał do bieżącej działalności,
poprawia wskaźniki finansowe - rentowność…
… badanie sytuacji
Ekonomiczno - finansowej dłużników, udzielanie kredytów i pożyczek związanych z umową faktoringu,
prowadzenie rozliczeń transakcji między faktorantem i dłużnikami, prowadzenie ksiąg handlowych i rozrachunkowych faktoranta, opracowanie planów rozwoju firmy, windykacja należności, Cel stosowania faktoringu:
Wcześniejszy spływ należności z transakcji handlowej, a tym samym zasilenie…
…, jeśli stopa procentowa kredytu kupieckiego jest niższa niż przed…
Opusty sezonowe - Np. w sprzedaży truskawek
Opust funkcjonalny - dotyczy podmiotów, które są pośrednikami, im więcej rozprowadzą, tym większy mają opust
Limity kredytu:
Kredyt rewolwingowy
Kredyt w rachunku otwartym
Kredyt ratalny
Kredyt dokumentowy - Np. akredytywa dokumentowa
Faktoring:
Forma krótkoterminowego finansowania działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz