Konsumenci-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsumenci-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

KONSUMENCI Idea szczególnej ochrony konsumenta (rozwój - ostatnie 40 lat na świecie) opiera się na założeniu zrównania szans konsumenta w podej­mowaniu rzeczywiście wolnej i rozważnej decyzji przy zawieraniu umowy z profesjonalistą → liczne dyrektywy UE To założenie aksjologiczne nie determinuje jednoznacznie poję­cia konsumenta (zakresu podmiotów) Pojęcie konsumenta Początkowo kc (art. 384 § 3) uznawał za konsumenta również osobę prawną, jeśli zawierana umowa nie dotyczyła działalności gospodarczej, tej osoby. Jednak przeważnie dyrektywy UE odnoszą pojęcie „konsumenta: tylko do osób fizycznych. Nowelizacją z 14.02.2003 r. postanowiono dokonać w tym kierunku zmian: uchylono § 3 art. 384; wprowadzono do części ogólnej definicje konsumenta, zawężającą zakres pojęcia do osób fizycznych (art. 22 1 ) cele: choć UE nie zakazuje poszerzania tego zakresu, to w porównaniu z unijnymi przedsiębiorstwami, polskie przedsiębiorstwa miałyby gorszą pozycję, gdyż ich koszty byłyby wyższe. Pojęcie konsumenta zostało zawężone poprzez wprowadzenie pewnych przesłanek: dokonywanie czynności prawnej, a więc nie w przypadku dokonywania czynności psychofizycznych. związanie z działalnością gospodarczą lub zawodową w sposób bezpośredni - chodzi tu o to, by chroniona osoba, rzeczywiście była stroną słabszą, gdyż stan deficytu informacyjnego nie występuje, jeśli dokonywana czynność jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicja w art. 22 1 jest regułą ogólną i dopuszczalne jest inne sformułowanie w przepisach szczególnych (np. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje pojęcie „konsument” tak jak w uchylonym § 3 art. 384 → lex specialis derogt legi generali . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz