Konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej.
Zasada podziału władz nadaje władzy sądowniczej pozycję odrębności, niezależność władzy sądowniczej od legislatury i egzekutywy, wyrażona została m.in. w art. 173 Konstytucji. Wymiar sprawiedliwości podlega pewnym zasadom, które wymienia Konstytucja RP:
- zasada niezawisłości sędziów, zakazuje jakichkolwiek ingerencji z zewnątrz lub prób wywierania nacisku na sędziego dla uzyskania określonego rozstrzygnięcia sprawy, zapewniając neutralność sędziego. Zasada ta została wyrażona w art. 178 Konstytucji RP,
- zasada niezależności sądów i trybunałów zapewnia oddzielenie sądownictwa od organów innych władz, zakaz zmieniania lub uchylania orzeczeń sądowych przez inne organy władzy publicznej (oprócz prawa łaski i amnestii), dopuszczenie ingerencji innych władz tylko w pozaorzeczniczą sferę działalności sądów i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz