Konstrukcje metalowe 1 - Elementy klasy 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje metalowe 1 - Elementy klasy 4 - strona 1 Konstrukcje metalowe 1 - Elementy klasy 4 - strona 2

Fragment notatki:

Elementy klasy 4.
W ściance klasy 4., po przekroczeniu obciążenia krytycznego następuje utrata stateczności miejscowej, lecz przekrój elementu jako całość ma jeszcze znaczną rezerwę nośności na skutek wzajemnego usztywniania się ścianek (rys. 4.19). W analizie uwzględnia się jedynie przekrój współpracujący ścianki Aw,eff, tj. obliczeniowo pozbawiony części przekroju, która w stanie pokry-tycznym utraciła stateczność, a tym samym zdolność do niezbędnego wytężenia. Nośność przekroju elementu klasy 4. wynosi przy ściskaniu (Aeff,minfy), przy zginaniu zaś (Weff,minfy)- Sposób ustalenia przekroju współpracującego i jego charakterystyk wytrzymałościowych jest podany w pkt 5.4 skryptu.
Projektowanie elementów klasy 4. wymaga wykorzystania rezerwy nadkrytycznej, ustalenia przekrojów współpracujących i obliczenia ich charakterystyk oraz w miarę potrzeby uwzględnienia dodatkowych sił wewnętrznych (momentów) spowodowanych przesunięciem osi obojętnych prze­kroju współpracującego.
Informacje dotyczące obliczania przekrojów współpracujących są zamieszczone w części 1-3 EC3 [52] dla elementów giętych na zimno, w części 1-5 EC3 [53] dla elementów walcowanych na gorąco i spawanych oraz w części 1-6 EC3 dla przekrojów rurowych okrągłych. Informacje
szczegółowe dotyczące sprawdzania nośności elementów klasy 4. zamieszczono w rozdz. 6. części 1-1 normy [51]. Zagadnienia te są dokładniej omówione w rozdz. 5. skryptu.
Rys. 4.19. Niestateczność miejscowa: a) zdjęcie ścianek górnych blachy fałdowej w stanie pokrytycz-nym wywołanym obciążeniem, b) zależność naprężenia o w ściance od jej przemieszczenia w kierunku prostopadłym do ścianki, c) rzeczywisty rozkład naprężeń a w ściance oraz ich obliczeniowy rozkład w przekroju współpracującym be
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz