Konstrukcja osób prawnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja osób prawnych-opracowanie - strona 1 Konstrukcja osób prawnych-opracowanie - strona 2 Konstrukcja osób prawnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KONSTRUKCJA OSÓB PRAWNYCH I. Pojęcie Założenia ogólne art. 33 - 43 kc; ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych ; ma odrębny od innych osób majątek i odpowiada nim. w przypadku osób prawnych system prawny konstruuje jej organizację, zespalającą aktywność grupy ludzi → tzw. substrat osoby prawnej to organizacja ludzka, bez której żadna osoba prawna nie mogłaby funkcjonować . w art. 33 kc określenie „jednostka organizacyjna” jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do pojęcia „osoba prawna” → zawsze powstanie osoby prawnej wiąże się z pojawieniem odpowiednich norm Historia: spory w XIX w. 2 teorie: tzw. teorie fikcji, uznające, że przymiot osobowości prawnej może być przyznany róż­nym przedmiotom lub zjawiskom - poza człowiekiem, np. majątkowi celowemu. Nie jest to personifikacja, ponieważ zawsze rzecz czy zjawisko traktowane było jako przedmiot prawa. teorie realistyczne - u znające za osoby prawne twory społeczne (organizacje). Przyjęte w polskiej doktrynie cywilistycznej ( R. Longchamps de Berier; F. Zoll) → koncepcja przyjęta w kc. Metoda regulacji prawnej Metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych - prawodawca określa jedynie cechy jakie musi mieć organizacja by uznać ją za osobę prawną. Zaleta - elastyczność; Wada - pewien margines niepewności kwalifika­cyjnej rozstrzygany dopiero postanowieniem sądu Normatywna (formalna) metoda regulacji - wskazuje z nazwy ty­py lub indywidualne organizacje wyposażone w osobowość prawną. reali­zuje przede wszystkim postulat jednoznaczności i pewności kwalifikacyjnej. przyjęta w polskim kc (art. 33 kc) przeciwko takiej interpretacji występują niektórzy, mówiąc iż czasem niekonieczne jest nazwanie jakiegoś podmiotu osobą prawną, a wystarczy uregulowanie odpowiedniego podmiotowego stosunku prawnego, ale z tym nie zgadza się świadomie odrzucona koncepcja , mająca swój wyraz min. w odrzuceniu jakiejkolwiek definicji osoby prawnej oraz w argumencie zapewniania pewności obrotu. Funkcje Dwie cechy stanowiące o atrakcyjności tej instytucji: jest ona dogodną dla obrotu gospodarczego formą koncentracji kapitału, prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności (a zatem i ryzyka) uczest­ników (udziałowców) organizacji obdarzonej osobowością prawną w za­sadzie do wysokości wniesionego kapitału. Dziś powszechnie dominują, choć w PRL pełniła ograniczoną rolę - jako kontrola i ewidencja mienia tzw. własności społecznej, a nie do racjonalnego gospodarowania. II. Ogólna regulacja osób prawnych Uwagi wstępne w art. 35 kc - generalne odesłanie do przepisów pozakodeksowych

(…)

… przedsiębiorstwa nie wydaje się, aby miały charakter dobra osobi­stego, immanentnie związanego z daną osobą prawną (kwestia sporna w nauce)
Polski system ochrony danych osobowych ograniczony jest tylko do osób fizycznych.
żą­danie ustalenia prawa osobistego oraz roszczenie o zaniechanie lub usunięcie skutków naruszeń - napewno przysługują też osobie prawnej
kwestia wątpliwa - roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny
przeciw: uzasadniane są oddziaływaniem kompensacyjnym na sferę psychiczną człowieka. za: koncepcja obiektywnej ochrony dóbr osobistych → skoro ustawodawca chroni dobra osób fizycznych, z tą samą intensywnością powinien chronić dobra osób prawnych.

… ustanawiania kuratora jeśli jest syndyk, który reprezentuje upadłego (orz. SN z 6.9.1996 r., OSN 1996, poz. 160).
Dobra osobiste
art. 43 kc → przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych (art. 23 i 24 kc) stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
też niezbywalny i niemajątkowy charakter, choć są blisko ze sferą ekonomiczną związane.
katalog dóbr osobistych osób prawnych nie jest ten san co osób…
… innych warunków, co z reguły sprawdza organ rejestrujący (przeważnie sąd)
Nazwa
odpowiednik imienia i nazwiska osoby fizycznej - ustala akt erekcyjny osoby prawnej (ustawa, rozporządzenie, umowa, statut).
Siedziba
odpowiednik miejsca zamieszkania osoby fizycznej - ustala akt erekcyjny w sposób dowolny.
różnica z miejscem zamieszkania → nie musi to być miejsce faktycznego prowadzenia działalności, dopiero…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz