Konsolidacja banków w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsolidacja banków w Polsce - strona 1 Konsolidacja banków w Polsce - strona 2 Konsolidacja banków w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


KONSOLIDACJA BANKÓW W POLSCE Cele konsolidacji banków : osiągnięcie efektów synergii,
lepsza pozycja rynkowa,
większa siła kapitałowa.
Przebieg konsolidacji : w pierwszej połowie lat 90-tych mechanizmem napędzającym proces konsolidacji było przejmowanie przez silne banki instytucji będących w złej sytuacji finansowej,
połączenia prowadzone w latach 2000-2002 były w dużej mierze konsekwencją wcześniejszej prywatyzacji banków krajowych i pozyskiwania dla nich inwestorów strategicznych,
od połowy lat 90-tych następowała konsolidacja banków spółdzielczych w Polsce.
PRYWATYZACJA i KONSOLIDACJA - skutki i efekty:
dominacja banków kontrolowanych przez branżowych inwestorów strategicznych,
poprawa efektywności funkcjonowania banków,
wzrost stabilności, który jest warunkiem koniecznym prawidłowej alokacji kapitału na giełdzie,
szybki wzrost ubankowienia polskiej gospodarki,
usługi bankowe w większym stopniu dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów.
Istota kreacji pieniądza - pojęcia wstępne :
dwa rodzaje pieniądza: gotówkowy i bezgotówkowy,
banki kreują pieniądz bezgotówkowy (przepływa między rachunkami różnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanymi w tym samym banku lub różnych),
podstawą działania banków są wkłady klientów.
Istota kreacji pieniądza przez banki - przykład
Założenie: pierwotny wkład gotówkowy:
100 jednostek - pasywa,
90 jednostek gotówki - aktywa
10 jednostek rezerwy w banku - aktywa
Operacja 1 (kredytowa)
pasywa:
100 jednostek wkładów pierwotnych
50 jednostek wkładów pochodnych
aktywa:
50 jednostek należności z tytułu udzielonych kredytów,
85 jednostek gotówki w kasie
15 jednostek rezerwy w banku centralnym
Operacja 2: kredyt na 70 jednostek pieniężnych. Zakładamy, że sumy przelanych przez nasz bank środków do innych banków kompensują wielkość środków przekazanych z innych banków.
pasywa:
100 jednostek wkładów pierwotnych
120 jednostek wkładów pochodnych
aktywa:
120 jednostek należności z tytułu udzielonych kredytów
78 jednostek gotówki w kasie
22 jednostki rezerwy w banku centralnym
BANK CENTRALNY Bank centralny jest to bank, który spełnia równocześnie trzy funkcje: banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej. Bank centralny jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wewnątrz kraju i równowagi bilansu płatniczego oraz bankierem państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu, obsługi długu państwowego i kasowej obsługi budżetu.


(…)

… celów strategicznych,
najczęściej podaż pieniądza, pozycja i struktura nominalnych stóp procentowych.
INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ - PODZIAŁ I
Instrumenty kontroli ogólnej:
polityka rezerw obowiązkowych,
kredyty refinansowe,
operacje otwartego rynku.
Instrumenty kontroli selektywnej:
kontrola wartości kredytów udzielonych klientom,
kontrola pozostałych stóp procentowych.
Oddziaływanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz