Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - wykład - strona 1 Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Został powołany w 1994 r. w miejsce Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Jest to organ doradczy złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Gromadzi przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Przedstawicieli i zastepców jak w ZP jest tyle samo i sa to przedstawiciele ponad 200 000 lokalnych i regionalnych władz lub funkcjonariusze bezpośrednio odpowiedzialni przed pochodzącymi z wyborów władzami lokalnymi i regionalnymi. Posiedzenie plenarne jest 1 w roku w Strasburgu a Przewodniczący jest wybierany kolejno przez Izby na 2 -letnią kadencję. Stała Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich delegacji krajowych, zapewnia ciągłość prac między sesjami plenarnymi. Dla zapewnienia większej skuteczności i elastyczności prac, Kongres oraz dwie Izby mogą tworzyć małe grupy robocze ad hoc w celu przestudiowania niektórych problemów. Szefowi Sekretariatu Kongresu, odpowiedzialnemu za zarządzanie bieżącymi sprawami Kongresu, pomagają funkcjonariusze Rady Europy. Główną funkcją tego organu jest konsolidacja podstawowych struktur demokratycznych, umocnienie instytucji demokratycznych na szczeblu lokalnym, a w szczególności niesienie pomocy nowym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej.
Kongres stanowi forum europejskie, na którym są dyskutowane różnorakie problemy dotyczące różnorodnych regionów państw członkowskich, wymienia się doświadczenia oraz wyraża się opinie skierowane do rządów. Kongres informuje Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne o aspektach prowadzonej polityki regionalnej i lokalnej oraz ściśle współpracuje z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami reprezentującymi lokalne i regionalne rządy. Kongres organizuje również lokalne i regionalne konferencje, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, których zaangażowanie jest istotne w rozwijaniu demokracji.Kongres zajmuje się również zagadnieniami politycznymi, jakie pojawiają się przed władzami lokalnymi i regionalnymi, w szczególności autonomią lokalną i regionalną, rozwojem miast i wsi, ochroną środowiska naturalnego, kulturą, edukacją, służbami socjalnymi i zdrowiem. Kongres przyjął w formie projektu konwencji Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z kartą, dla realizacji zadań bez uzasadnionej interwencji państwa, władze regionalne powinny dysponować własnymi kompetencjami, swobodą podejmowania decyzji, demokratycznymi strukturami oraz odpowiednim personelem i środkami finansowymi. W każdym przypadku pojawienia się poważnych problemów w sferze funkcjonowania demokracji lokalnej lub regionalnej w państwie członkowskim, Kongres wysyła z misją swoich sprawozdawców i przygotowuje w danej kwestii odpowiedni raport. Po wstąpieniu do Rady nowych państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, ze względu na różny poziom gospodarek i korzeni systemów politycznych, zaszła potrzeba weryfikacji zadań i priorytetów Kongresu. Niektóre z nich to: efektywne lokalne i regionalne struktury rządowe w nowych państwach demokratycznych i we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, kontrola lokalnych i regionalnych demokracji w krajach członkowskich, jak i w państwach ubiegających się o członkostwo, zachęcanie mieszkańców do uczestniczenia w rozwoju demokracji lokalnej i regionalnej, reprezentacja interesów rządów lokalnych i regionalnych i ich udział w tworzeniu polityki europejskiej, integracja imigrantów, regionalna i transgraniczna kooperacja na rzecz pokoju, tolerancji i wzrostu gospodarczego, obserwowanie lokalnych i regionalnych wyborów.

(…)

… małe grupy robocze ad hoc w celu przestudiowania niektórych problemów. Szefowi Sekretariatu Kongresu, odpowiedzialnemu za zarządzanie bieżącymi sprawami Kongresu, pomagają funkcjonariusze Rady Europy. Główną funkcją tego organu jest konsolidacja podstawowych struktur demokratycznych, umocnienie instytucji demokratycznych na szczeblu lokalnym, a w szczególności niesienie pomocy nowym demokracjom Europy…
… dotyczących rozwoju regionalnego i ochrony środowiska;
• Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych z 1992 r.;
• Europejska konwencja o udziale obcokrajowców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym - przedstawia zasadę stopniowego przyznawania praw obywatelskich i politycznych obcokrajowcom będących rezydentami w danym państwie, np. prawo do głosowania;
• Karta o udziale młodych ludzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz