Koncesja o wytwarzanie i obrót bronią - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncesja o wytwarzanie i obrót bronią - wykład - strona 1

Fragment notatki:

KONCESJA NA WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ, PALNĄ, AMUNICJĄ I ŚRODKAMI WYBUCHOWYMI
1.Kto jest organem koncesyjnym?
Organem koncesyjnym jest : Minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Przed udzieleniem koncesji minister ten może zasięgnąć opinii: Ministra właściwego do spraw gospodarki, szefa ABW, szefa służb kontrwywiadu wojskowego i Komendanta Wojewódzkiego Policji. 2.Na co udziela się koncesji?
Koncesji udziela się na:
-wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi,
-obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3.Na jaki okres udziela się koncesji?
Koncesji udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.
4.Warunki na cofnięcie i odmówienie koncesji.
Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji ze względu na:
-zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego
-gdy przedsiębiorca znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe
-jeśli w ciągu 10 lat cofnięto koncesję
-gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją
Może cofnąć koncesję gdy:
-przedsiębiorcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją
-przedsiębiorca nie podjął w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia koncesji lub od zaplanowanej daty działalności objętej koncesją lub trwale zaprzestał jej wykonywania.
Wnioski:
-dzięki koncesji broń jest odpowiedniej jakości -zachowane są zasady bezpieczeństwa
-broń nie będzie ogólno dostępna
-broń nie będzie wykorzystywana w sposób nielegalny
-przedsiębiorcy muszą spełnić wszystkie warunki zawarte w ustawie aby móc otrzymać taką koncesję
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz