Koncepcje stylów kierowania Douglas'a, McGregor'a 1960

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje stylów kierowania Douglas'a, McGregor'a 1960 - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcje stylów kierowania Douglas'a, McGregor'a 1960 TEORIA X Założenia: przeciętny człowiek, ma wrodzoną niechęć do pracy, będzie jej unikał jak tylko może;
większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić karami, aby wymusić od nich wysiłek potrzebny do osiągnięcia celów organizacji;
większość ludzi woli, by nimi kierowano, chce unikać odpowiedzialności, ma małe ambicje, ludziom tym przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo;
TEORIA Y Założenia: fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest czymś równie naturalnym i potrzebnym jak zabawa i wypoczynek;
zewn. kontrola i kary nie są jedynymi sposobami skierowania wysiłku zatrudnionych w kierunku osiągania celów firmy. Człowiek zdolny jest do kierowania sobą, do samokontroli;
przeciętny człowiek uczy się w pewnych warunkach nie tylko akceptować odpowiedzialność, ale jej szukać, natomiast uchylanie się od odpowiedzialności jest wynikiem jedynie osobistych doświadczeń;
wśród ludzi powszechny jest stosunkowo wysoki poziom wyobraźni, pomysłowości, twórczego myślenia i inicjatywy w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych;
w warunkach współczesnego przemysłu intelektualne zdolności przeciętnego człowieka wykorzystane są jedynie częściowo;
uznanie celów ze własne jest funkcją nagród związanych z ich osiągnięciem;
MODEL ŚCIEŻKI DO CELU Model Hause'a - osobiste cechy pracowników, nacisk środowiska pracy i wymagania miejsca pracy. Model Eransa - dostępność „celów” i „ścieżek”, style przywództwa. MODEL WRUNKOWY Model fiedler'a - model przywództwa
STYL KIEROWANIA EFEKTYWNOŚĆ Styl autokratyczny
Styl demokratyczny SYTUACJA
Korzystna stosunek podwładnych
Niekorzystna władza kierown. - przełoż.
Średniokorzystna struktura zadań(proste,złożone)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz