Koncepcje integracji europejskiej - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje integracji europejskiej - egzamin - strona 1 Koncepcje integracji europejskiej - egzamin - strona 2 Koncepcje integracji europejskiej - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Bednarczyk Bogusława. Notatka składa się z 3 stron.
Zagadnienia do egzaminu 2012
Koncepcje Integracji Europejskiej
Na czym polegał plan odbudowy Europy przedstawiony przez G. Marshalla? (proszę podać gdzie i kiedy) - Plan Marshalla - plan USA mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy zachodniej po II wojnie światowej , obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.
- 5 czerwca 1947, Harvard University
Proszę przedstawić zakres obowiązków Komitetu Europejskiej Współpracy gospodarczej? (proszę podać datę jego powołania) Powołany w kwietniu 1948 roku w celu koordynacji planu Marshalla. Szybko stał się Organizacją Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Celem jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady i normy działania w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Kiedy i jakim celu podpisano układ z Dunkierki. Jakie było znaczenie tego sojuszu. Traktat z Dunkierki (Traktat o sojuszu i wzajemnej pomocy) - 4 marca 1947 r., francuskie miasto Dunkierka , Francj a i Wielką Brytani a. P ierwszy po wojnie pakt o bezpieczeństwie. Dotyczył wspólnej obrony obu państw. W styczniu 1949 roku został rozszerzony o kraje Beneluksu. Traktat został podpisany na 50 lat. Znaczenie paktów brukselskich w procesie integracji europejskiej (proszę podać rok podpisania) Traktat Brukselski - składająca się z 10 artykułów umowa międzynarodowa , podpisana 17 marca 1948 przez Wielką Brytanię , Belgię , Francję , Holandię i Luksemburg .Był to pierwszy pakt w Europie po 1945 dotyczący obronności (przetarł ścieżki dla Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego NATO ). Poruszał także kwestie ekonomiczne oraz socjalne. Stanowił rozwinięcie traktatu z Dunkierki . Znaczenie deklaracji Schumana w historii UE ( proszę podać datę jej podpisania) Plan Schumana -9 maja 1950 r., minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman oraz JeanMonne t . Plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy. Dzięki wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla można było kontrolować przemysł zbrojeniowy Zachodnich Niemiec. Plan ten przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali . Proszę krótko scharakteryzować najważniejsze cele traktatu nicejskiego. (proszę podać datę jego podpisania) Podpisany 26 lutego 2001 roku. Cele Traktatu Nicejskiego:
- Przygotowanie instytucji UE do poszerzenia o 12 nowych państw. - podział głosów w Radzie Ministrów
- odejście od prawa weta - Reforma Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej

(…)

… o 12 nowych państw. - podział głosów w Radzie Ministrów
- odejście od prawa weta - Reforma Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej - Proklamowanie Karty Praw Podstawowych Proszę podać motywy zawarcia Traktatu EWWiS. (proszę podać datę podpisania i okres obowiązywania)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali - funkcjonująca w latach 1952-2002 międzynarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie…
… filarach:
- I filar został oparty na działaniach ponadnarodowych - filary II i III opierają się na klasycznej współpracy międzyrządowej.
Proszę podać cele integracji europejskiej przedstawione w Traktacie Amsterdamskim (proszę podać datę podpisania oraz wejścia w życie tego traktatu)
Traktat amsterdamski- umowa międzynarodowa parafowana 17 czerwca1997 r., podpisana 2 października1997 r. w Amsterdamie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz