Koncepcja prawnonaturalna i system prawny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja prawnonaturalna i system prawny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcja prawnonaturalna i system prawny Prawo podmiotowe i system prawny prawo podmiotowe to pewna korzystna dla jednostki sytuacja. Ideologie prawnonaturalne przyznają prymat podstawowym prawom podmiotowym nad prawem stanowionym, które jedynie stanowi instrument zabezpieczenia tych praw. Skrajny nurt pozytywistyczny uznaje „prawo podmiotowe" jako pochodną systemu norm stanowionych przez kompetentne organy państwowe; Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu → najbliższa zasadom państwa praworządnego → uznaje priorytet norm prawa stanowionego przez kompetentne i demo­kratycznie powołane organy państwa względem praw podmiotowych, ale system prawny nie jest stanowiony dowolnie, gdyż respektuje pewne powszechnie akceptowane wartości, czego gwarancją jest demokratyczny system wyborów oraz konstytucja → pogląd dominujący;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz