Prawo podmiotowe - system prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podmiotowe - system prawny - strona 1 Prawo podmiotowe - system prawny - strona 2 Prawo podmiotowe - system prawny - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO PODMIOTOWE §1. POJĘCIE PRAWA PODMIOTOWEGO I. KONCEPCJA PRAWNONATURALNA I SYSTEM PRAWNY 1) Prawo podmiotowe i system prawny  Prawo podmiotowe  pozytywnie oceniania (korzystna) sytuacja jednostki w społeczeństwie Ideologie prawnonaturalne  skłonne są uznawać priorytet praw podmiotowych
-normy prawa stanowionego są tu instrumentami, środkami do zabezpieczenia pozytywnie ocenianej sytuacji jednostki
-w skrajnych ujęciach reguły stanowione przez organy państwa nie mają przymiotu prawa, jeżeli nie realizują wartości wyrażonych w podstawowych prawach podmiotowych Nurt pozytywistyczny  uznaje prawo podmiotowe jako pochodne systemu norm stanowionych przez kompetentne organy państwowe 2) Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu  uznaje ona priorytet norm prawa stanowionego przez kompetentne i demokratycznie powołane organy państwa względem prawa podmiotowych
-prawa podmiotowe wyznaczane są przez obowiązujący system prawny, który respektuje pewne powszechnie akceptowane wartości
II. OKREŚLENIE PRAWA PODMIOTOWEGO 1) Stosunek cywilnoprawny  elementami stosunku cywilnoprawnego są:
1) po jednej stronie prawo podmiotowe
2) po drugiej stronie odpowiadający mu obowiązek Podział stosunków cywilnoprawnych -dzielą się na:
a) stosunki cywilnoprawne proste - charakteryzują się tym, że tylko jednej stronie przysługuje prawo podmiotowe, z którym korelatywnie sprzężony jest obowiązek/obowiązki drugiej strony
-stroną może być 1 podmiot, ale również kilka podmiotów
b) stosunki cywilnoprawne złożone - charakteryzują się tym, że każdej stronie przysługuje prawo podmiotowe skuteczne wobec drugiej strony
-podmioty tych stosunków występują w podwójnej roli: osób uprawnionych i osób zobowiązanych
-ich prawa i obowiązki są treściowo ze sobą sprzężone 2) Definicja prawa podmiotowego  1) prawo podmiotowe służy do opisania sytuacji prawnej jednego podmiotu względem innego lub innych podmiotów prawa
-jest ono zawsze elementem treści stosunku cywilnoprawnego
-jego korelatem są obowiązki innego lub innych podmiotów 2) prawo podmiotowe wyznaczone jest normami prawnymi w tym sensie, że określają one zdarzenia prawne, które jeżeli się spełnią wywołują konsekwencje prawne w postaci powstania praw podmiotowych 3) prawo podmiotowe jest sferą możności postępowania lub mocą prawną przysługującą osobie uprawnionej
-korelatywnie sprzężony z prawem podmiotowym obowiązek może obciążać inne podmioty lub mieć charakter potencjalny 4) prawo podmiotowe służy ochronie interesów podmiotów prawa cywilnego uznanych przez prawo oraz określoną moralność


(…)

… granicach, spadkodawca może zadecydować o losie przysługującego mu prawa podmiotowego po jego śmierci
-zwykle prawa zbywalne są zarazem dziedziczne
PRAWO NIEZBYWALNE  np. użytkowanie
V. PRAWA TYMCZASOWE
PRAWA PODMIOTOWE TYMCZASOWE  tego rodzaju prawa podmiotowe, których funkcja polega na przygotowaniu i zabezpieczeniu jakiegoś prawa przyszłego, prowadzącego dopiero do ostatecznego zaspokojenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz