Komunikowanie wizerunków przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie wizerunków przedsiębiorstwa - strona 1

Fragment notatki:


Komunikowanie wizerunków przedsiębiorstwa. Jeszcze do niedawna za komunikację firmy uważano jedynie przekazywanie informacji i koncentrowano się na metodach i technikach przekazywania tych informacji. Obecnie warto spojrzeć na problem w dużo szerszym znaczeniu. To właśnie sposób, w jaki przedsiębiorstwo komunikuje się z otoczeniem ma decydujący wpływ na kształtowanie jego wizerunku. Ukazuje wartości wyznawane przez firmę, świadczy o jej intencjach, przedstawia cele i idee. Celem komunikowania się przedsiębiorstwa jest wchodzenie w interakcje z otoczeniem. To zarówno przekazywanie informacji na zewnątrz, jak również odbieranie i analizowanie informacji zwrotnych na temat firmy lub jej produktów. Taką informacją zwrotną może być opinia wyrażona publicznie na temat przedsiębiorstwa, zwiększony zakup jej produktów lub ogólna sympatia wyrażana na temat firmy czy też gesty takie jak uśmiech, potakujące kiwnięcie głową podczas odbioru komunikatu. Taka dwukierunkowa komunikacja pozwala budować pozytywne relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem. Pomaga w zmianie nastawienia do przedsiębiorstwa, zmienia jego postrzeganie, wywołuje określone, oczekiwane reakcje i pomaga zdobyć akceptację. Komunikowanie się przedsiębiorstwa jest ważnym elementem jego funkcjonowania. Jest złożonym, ciągłym procesem, dlatego należy świadomie i bardzo konsekwentnie je kształtować.  Wizerunek przedsiębiorstwa Aby wizerunek przedsiębiorstwa był pozytywny i wiarygodny, również komunikacja musi być spójna i czytelna dla odbiorców. Na wizerunek firmy w komunikacji zewnętrznej wpływają: - znak firmowy i jego barwy, - rodzaj prowadzonej działalności, - wszystkie materiały, które wychodzą z firmy na zewnątrz, - zachowanie pracowników i wypowiadane przez nich opinie o przedsiębiorstwie, - zasady współpracy z kontrahentami, - sposób traktowania klientów (system reklamacji), - bezpośrednie rozmowy, - spotkania grupowe, - konferencje prasowe, - informacje przekazywane prasie w formie notatek prasowych, - odpowiadanie na pytania dziennikarzy, - reklama w mediach, - wszelkiego rodzaju broszury, cenniki, plakaty i informacje, - wysyłanie listów, - strona internetowa spójna z identyfikacją wizualną, - kontakt drogą elektroniczną (np. newslettery), - prowadzenie działalności społecznej. Teoretycznie najskuteczniejszą formą komunikacji jest rozmowa bezpośrednia. Jednak nie zawsze t aka forma komunikacji jest możliwa. Należy zawsze bardzo starannie dobrać formę przekazu informacji do odbiorcy. Aby tego dokonać należy stale monitorować rynek, obserwować zachodzące na nim zmiany i dobrze poznać odbiorców komunikatu oraz ich potrzeby. Dopiero wówczas istnieje szansa zastosowania odpowiedniej metody komunikacji. To nadawca komunikatu ma największy wpływ na jego skuteczność. Musi budzić w odbiorcach zaufanie. Być wiarygodny i kompetentny. Często przedsiębiorcy nie decydują się na własne wystąpienia publiczne, lecz korzystają z pośrednictwa ludzi ogólnie znanych i szanowanych, co pozwala zwiększyć sympatię odbiorców komunikatu. Często są to znani dziennikarze czy ludzie publiczni, którzy w imieniu firmy wypowiadają się na temat jej produktów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz