Komponenty emocji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komponenty emocji - strona 1

Fragment notatki:

V. 1. Jakie są komponenty emocji? strach , radość , smutek , złość . 2. Jakie zależności uwzględniają prawa Yerkesa - Dodsona? I prawo Yerkesa - Dodsona - próbuje określić zależność pomiędzy sprawnością działania a natężeniem aktywacji. W miarę wzrostu natężenia aktywacji sprawność działania wzrasta do pewnego optymalnego poziomu, a następnie zaczyna spadać II prawo Yerkesa - Dodsona - jest uszczegółowieniem pierwszego.
Im zadanie trudniejsze tym niższy poziom aktywacji jest optymalny, tym wcześniej pojawia się dezorganizacja. 3. Na czym polega selektywna funkcja emocji ? (mogą przeszkadzac lub pomagac)
Emocje oddziałują w sposób selektywny na nasze funkcjonowanie intelektualne (raz tak, raz inaczej - zależy to np.: od znaku emocji).
4. Na czym polega samokontrola emocji na poziomie A,B,C? - recepcji informacji - ten pierwszy poziom wg, którego kontrolujemy emocje dot. unikania sytuacji, osób, zdarzeń, które mogłyby w nas wywołać negatywne emocje (oglądanie agresywnych filmów, meczy). Jeśli chcemy doświadczyć emocji dodatnich to poszukujemy osoby, sytuacji, zdarzeń, które wywołują w nas te emocje - procesów intrapsychicznych (wewnątrz psychicznych - ale tak się nie mówi) - polega na tym, że człowiek dokonuje interpretacji informacji, które do niego docierają, opracowuje je poznawczo w taki sposób, aby przykre informacje były mniej szkodliwe, możliwe do zaakceptowania. Bronimy się, aby nie powstały w nas emocje ujemne, pocieszamy się sami albo ktoś to robi. Funkcje ochrony przed negatywnymi emocjami pełnią mechanizmy obronne - mechanizmy racjonalizacji; - mogą dot. ekspresji emocji i związanych z emocjami działań - poziom, o którym najczęściej mówimy myśląc o samorealizacji. Staramy się wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany społecznie np.: jeżeli ktoś ze zbytnią ekspresją wyraża swoje silne emocje może być nieakceptowany przez społeczeństwo
VI. 1. Co to jest sytuacja trudna? Cechy sytuacji, aby określić ją jako trudną :
- zawierają czynniki wywołujące zakłócenia w działalności jednostki ukierunkowanej na cel aktywności;
- zawierają pewne właściwości lub czynniki zagrażające zaspokojeniu potrzeby czy realizacji wartości cenionej przez jednostkę; np.: choroba - czynnik zagrażający naszemu zdrowiu
- 3 cechą wspólną sytuacji trudnych jest to, że wywołują przykre przeżycia ( napięcia ) emocjonalne 2. Co to jest frustracja? Frustracja - zakłócenie czynności zmierzającej do danego celu.
Psychiczną odporność jednostki można ujmować jako odporność na frustrację. 3. Jakie są reakcje na frustracje? (wymienić i opisać)

(…)

… odporność jednostki można ujmować jako odporność na frustrację. 3. Jakie są reakcje na frustracje? (wymienić i opisać)
Reakcje na frustracje - najczęściej frustracja rodzi tendencję do:
- agresji bądź to w formie merytorycznej lub werbalnej. 3 rodzaj agresji to agresja przeniesiona, występuje wówczas gdy jednostka nie może sobie pozwolić na wyładowanie frustracji, wobec osoby, która wywołała ta frustrację
- regresja polega na pojawieniu się bardzo prymitywnych form zachowań spotykanych we wcześniejszych okresach etapów rozwojowych; schodzimy na niższe piętra rozwojowe w zachowaniu
- fiksacja - usztywnienie zachowania - przejawia się w uporczywym powtarzaniu tych samych nieskutecznych sposobów postępowania w sytuacjach trudnych np.: rozwiązanie trudnego zadania, po raz kolejny tym samym sposobem…
… psychicznych dzieci i młodzieży - potrzeby psychiczne to np.: potrzeba więzi, potrzeby emocjonalne, uznania / miłości są sfrustrowane / nie są zaspokojone, wówczas ta frustracja powoduje wzmożenie pobudliwości emocjonalnej
- stopień lękliwości dzieci i młodzieży - dzieci o wysokim poziomie lękliwości są mniej twórcze, schematyczne w działaniu, bardziej zależne od działań eksperymentatora, popełniamy więcej błędów w zadaniach wymagających szybkości zadani
- przystosowanie społeczne w grupie rówieśniczej - popularność w grupie, miara przystosowania; kto jest popularny? - osoba, która podejmuje cele ważne dla grupy, reprezentuje grupę na zewnątrz, stara się robić dużo dla grupy.
- niekorzystne formy reagowania na sytuacje trudne - wg Ireny Obuchowskiej jedną z przyczyn niekorzystnych wpływających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz