Kompetencyjne opisy stanowisk pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencyjne opisy stanowisk pracy - strona 1 Kompetencyjne opisy stanowisk pracy - strona 2 Kompetencyjne opisy stanowisk pracy - strona 3

Fragment notatki:


Kompetencyjne opisy stanowisk pracy Nowe opisy stanowisk Można wyróżnić pewne zasady stosowane przy opisach stanowisk, umożliwiające scalenie tychże opisów z koncepcją Zarządzania Kompetencjami. We współczesnych realiach żadne stanowisko nie ma niezmiennej w czasie treści. Należy więc unikać dokonywania opisów, które wpływają na skostnienie opisów określających pracę. W aktualnej sytuacji ekonomicznej i technologicznej troska o elastyczność na tym poziomie funkcjonowania firmy ma charakter podstawowy. Na takim samym stanowisku pracy cele, funkcje i zadania mogą być realizowane w różny sposób przez różne osoby. Pracownicy w różny sposób mogą dochodzić do tych samych efektów. Warto mieć także ograniczone zaufanie do nazw stanowisk pracy - taka sama nazwa stanowiska nawet w tej samej firmie może odpowiadać różnym zakresom zadań i kompetencji (np. dyrektor handlowy w filii, centrali, oddziale zagranicznym - to zupełnie różne kompetencje konieczne do efektywnej pracy)   Nowoczesne opisy stanowisk powinny koncentrować się na precyzyjnym wskazaniu kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy. Są one często nie tylko wzbogaceniem tradycyjnych opisów, lecz stają się także elementem wspólnego języka firmowego. Działy personalne, dzięki wykorzystaniu Systemu Kompetencji mogą zyskać wspólny język porozumienia z menedżerami liniowymi. Jednocześnie System Kompetencji może umożliwić podejmowanie decyzji rekrutacyjnych w kategoriach jakościowych, a nie tylko ilościowych. Nowe opisy stanowisk uwzględniają tworzenie profili kompetencyjnych (opisane wcześniej). Efektywne budowanie tych profili wymaga gotowości do stosowania szeregu metod.   Metody nieustrukturalizowane: Obserwacja. Może obejmować jedynie pracowników w procesie wykonywania zadań, które składają się na ich stanowiska pracy, lub dotyczyć częstotliwości występowania i czasu poświęconego na każde z zadań. Ze względu na prostotę, nie pozwala na zbieranie informacji dotyczących trudności lub znaczenia zadań. Dzienniki samoobserwacji pracy własnej. Szczególnie przydatna, gdy istota stanowiska pracy wyklucza obecność zewnętrznego obserwatora lub rodzaj wykonywanych zadań sprawia, że obserwacja jest nieskuteczna. Rozmowa. Pozwala uzyskać nie tylko opis działalności, lecz także wskazówki osoby zajmującej dane stanowisko na temat tego, co jest szczególnie ważne lub trudne do wykonania. Zdarzenia krytyczne Zebranie zdarzeń, które muszą być bardzo ważne dla badanego rodzaju działalności. Powinny one rzeczywiście występować w danej sytuacji, podlegać interpretacji w zależności od problemu do rozwiązania, w stosunku do intencji i celów danej osoby i w taki sposób, aby konsekwencje różnych przyjętych zachowań mogły być ocenione lub przynajmniej dokładnie opisane.

(…)

… jest przeprowadzenie małej burzy mózgów odpowiadając na pytanie: "Jaką specyficzną wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba na tym stanowisku". Zebrane pomysły należy pogrupować tworząc spójne grupy i nazywając je określić dodatkowe, specyficzne kompetencje. W toku dalszych prac każda z tych kompetencji musi zostać wyskalowana na takich samych zasadach jak pozostałe. Ostatni, szósty krok to zebranie dokonanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz