Kompatybilność elektromagnetyczna - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompatybilność elektromagnetyczna - test - strona 1 Kompatybilność elektromagnetyczna - test - strona 2 Kompatybilność elektromagnetyczna - test - strona 3

Fragment notatki:

Kompatybilność jest pojęciem związanym: z nie zakłóconym współistnieniem organizmów żywych w przyrodzie z prawidłowym działaniem tych samych programów na różnych komputerach z prawidłowym odbiorem sygnału pożądanego w obecności zakłóceń ze sposobem przesyłania informacji
Kompatybilność elektromagnetyczna jest związana z:
występowaniem zaników w propagacji fal elektromagnetycznych
wpływem pól elektromagnetycznych na organizmy żywe
wpływem pól elektromagnetycznych na urządzenia techniczne
prawidłowym działaniem programów w komputerach IBM-PC
Na naturalne środowisko elektromagnetyczne Ziemi składają się:
pola wytwarzane przez stacje nadawcze
pole magnetyczne Ziemi pola powstające w efekcie różnorodnych procesów produkcyjnych
pola powstające na skutek zjawisk atmosferycznych
Działalność człowieka powoduje powstanie w środowisku elektromagnetycznym pól pożądanych związanych z: wybuchami jądrowymi szumami słonecznymi
transmisją informacji
przetwarzaniem informacji
Pola elektromagnetyczne są celowo wytwarzane w:
diatermiach
przesyłaniu informacji
systemach nawigacyjnych
urządzeniach cyfrowych
Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice związana jest:
Z badaniem pól emitowanych przez układy zapłonowe silników spalinowych
z badaniem wpływu fal elektromagnetycznych na organizmy żywe
z celowym wytwarzaniem energii elektromagnetycznej w celu przesyłania informacji
z prawidłową pracą urządzeń komputerowych
Co to jest widmo elektromagnetyczne:
możliwy do wykorzystania zakres częstotliwości
powiązane ze sobą czas i częstotliwość
obszar w którym nie występują zakłócenia
powiązane ze sobą czas, częstotliwość i przestrzeń Regulamin Radiokomunikacyjny stanowi zbiór:
zasad rządzących użytkowaniem widma
wszystkich używanych częstotliwości
norm o dopuszczalnych poziomach zakłóceń
dokumentów dotyczących cech różnorodnych emisji
Polska znajduje się w regionie radiokomunikacyjnym nr:
1
2
3
4
Działalność IFRB dotyczy
dopuszczalnych poziomów emitowanych przez sprzęt elektroniczny powszechnego użytku wydawania zaleceń umożliwiających planowanie sieci radiokomunikacyjnych
prowadzenia rejestru parametrów wszystkich pracujących stacji nadawczych

(…)

… sięga:
10kA
2kA
200kA
1000kA
Największe zarejestrowane, w odległości kilku metrów, wartości natężenie pola elektrycznego podczas wyładowań atmosferycznych wynoszą:
100kV/m
400kV/m
800kV/m
10kV/m
Amplituda impulsu napięcia indukowanego a długim odcinku linii napowietrznej może osiągać wartości:
kilku kV
kilku MV
kilkuset V
kilku V
Impulsu napięcia indukowane w krótkim odcinku przewodu mają charakter…
… magnetycznego i pola elektrycznego
pola elektrycznego
gęstości strumienia mocy
pola magnetycznego
Sonda z małą elektrycznie podwójnie obciążoną anteną ramową wmontowaną w dolną płytę symulatora równoległopłytowego umożliwia:
tylko pomiar pola magnetycznego
niezależny pomiar natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego
tylko pomiar gęstości strumienia mocy
tylko pomiar pola elektrycznego
Znaczne…
… się ładunków elektrycznych w chmurach
polem magnetycznym Ziemi
procesami zachodzącymi w magnetosferze
Amplitudowy rozkład prawdopodobieństwa intensywności szumów dla małych amplitud ma w skali logarytmicznej rozkład:
log-normalny
Rice' a
Rayleigha
Normalny
Atmosfera i jonosfera tworzą osłonę przed pozaziemskimi źródłami energii elektromagnetycznej oprócz zakresu częstotliwości:
10 exp(-3) do 10 exp(-5)
100…
… jest:
iloczyn (szerokość pasma) x (przestrzeń) x (czas)
iloraz (szerokość pasma)/ (przestrzeń) / (czas)
iloczyn (szerokość pasma) x (czas)
zajmowane pasmo częstotliwości
Odległość koordynacyjna definiowana jest jako:
odległość bezpośredniej widoczności nadajnik-odbiornik odległość wyznaczana wzdłuż ortodromy
odległość między nadajnikami pracującymi na tej samej częstotliwości
minimalna odległość nadajnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz