Komisja Europejska - wykład - Kompetencje KE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Europejska - wykład - Kompetencje KE - strona 1 Komisja Europejska - wykład - Kompetencje KE - strona 2

Fragment notatki:

Komisja Europejska
Komisja to instytucja UE odpowiedzialna w głównej mierze za zarządzanie politykami UE oraz wykonywanie aktów prawa UE. Do jej podstawowych zadań należy również sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa UE. KE jest organem kolegialnym podejmującym decyzje kolektywnie. Również odpowiedzialność polityczną Komisja ponosi wspólnie, nie ma bowiem prawnej możliwości odwołania tylko jednego lub kilku komisarzy. Komisja jest specyficzną instytucją, dla której trudno jest znaleźć odpowiednik wśród innych istniejących na świecie instytucji. Nie da się jej przyrównać do jakiegokolwiek organu państwa narodowego i nie jest również podobna do żadnego z organów istniejących organizacji międzynarodowych.
O jej specyfice świadczy sposób wyłonienia. Główną rolę w procesie powoływania Komisji odgrywają przedstawicielstwa władz wykonawczych p-czł, to są rządy p-czł. Kadencja Komisji trwa 5 lat. Wraz z powstaniem pierwszych wspólnot europejskich, tj. EWWiS, EWG i Euratomu, Komisja miała charakter organu odrębnego dla każdej ze Wspólnot. Dopiero traktat o Fuzji z '67 doprowadził do powstania KE jako wspólnego organu . Pierwszy skład Komisji liczył 14 komisarzy. 3 lata później powrócono do zapisów traktatowych, czyli do Komisji 9-osobowej. Kolejna zmiana liczby komisarzy nastąpiła po I rozszerzeniu w 1972 o WB, Irl i Danię. Od 06.01.'73 Komisja liczyła 13 komisarzy. Następnie od 1 maja 2004 w skład Komisji wchodziło 20 komisarzy, zgodnie z traktatem, czego wyrazem było następujące sformułowanie:
,, w skład Komisji wchodzi przynajmniej 1 obywatel p-czł, ale liczba członków mających obywatelstwo tego samego kraju nie może przekroczyć 2.”
W praktyce ozn. to, że wówczas 5 p-czł posiadało po 2 komisarzy. Były to Niemcy, Francja, WB, Wł i Hiszpania. Po rozszerzeniu UE 1.05.2004 o kolejnych 10 państw rozpoczęła się procedura powoływania nowych komisarzy. Każde z państw przystępujących do UE miało prawo do 1 komisarza w KE. W przypadku gdy liczba p-czł przekroczy 27 wprowadzony zostanie mechanizm rotacji komisarzy tak, aby KE nie liczyła więcej niż 27 komisarzy.
Powoływanie KE
Zgodnie z procedurą powoływania KE rządy p-czł w porozumieniu nominują kandydata na przewodniczącego Komisji, który musi uzyskać akceptację PE. Kolejnym krokiem jest nominowanie przez rządy p-czł w porozumieniu z kandydatem na przewodniczącego KE kandydatów na członka KE. W ten sposób wyłoniona grupa kandydatów podlega zatwierdzeniu przez PE, który przed podjęciem decyzji prowadzi przesłuchania kandydatów. W przypadku akceptacji PE Komisja jest formalnie powoływania w drodze wspólnej decyzji p-czł.
Kompetencje KE
Kompetencje Komisji możemy w sposób ogólny określić jako zarządzająco-wykonawcze. Są one rezultatem pozycji Komisji w systemie instytucjonalnym UE. Można wskazać 5 rodzajów funkcji pełnionych przez Komisję:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz