Kolokwium z fizyki 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z fizyki 1 - strona 1 Kolokwium z fizyki 1 - strona 2 Kolokwium z fizyki 1 - strona 3

Fragment notatki:

1. Samochód porusza się ruchem prostoliniowym z  prędkościąv=60m/s + (0,5 m/s3) * t2 wyznacz: a)zmianę prędkości w przedziale czasu t1 = 1s, t2 = 4s b)średnie przyspieszenie w tym przedziale czasu c)średnie przyśpieszenie w chwili t1=1s, w przedziale  ∆t=1s, ∆t=0,1s, ∆t=0,01s, ∆t=0,001s d)przyśpieszenie chwilowe i oblicz wartość tego  przyśpieszenia dla t1= 1s , t2=4s 2.Ruch punktu materialnego  na płaszczyźnie opisany jest  układem równań  parametrycznych : x=rsin ωt,  y=rcos ωt; gdzie r(t)= const,  ω(t)=const  Wyznacz  a) składowe  prędkości i przyśpieszenia,  b)wartość bezwzględną  wektora prędkości i  przyśpieszenia , c) równanie  toru 3. ruch punktu materialnego  opisują równania: x=ct, y= a  + bt2 ; gdzie a, b, c oznaczają  stałe. Wyznacz: a) składowe  prędkości i przyśpieszenia, b)  wartość bezwzględną wektora  prędkości i przyśpieszenia, c)  równanie toru, jeśli a=0 ,  b=g/2, c=Vo ; gdzie  Vooznacza prędkość  początkową , g-  przyśpieszenie ziemskie    5.końce pręta AB o długości  l=1m ślizgają się po osiach  prostokątnego układu  współrzędnych x,y. Jeden z  końców pręta A porusza się  po osi y ku początkowi  układu współrzędnych  ruchem jednostajnym z  prędkością Vy= 4cm/s . Jakim  ruchem posuwa się drugi  koniec pręta ? Jaka będzie  prędkość końcowa B w chwili  gdy koniec A znajdzie się na  odległości 30cm, od początku  układu? Tarcie pominąć. 6.Znaleźć wartość średnią  oraz względny i bezwzględny  błąd pomiaru prędkości  liniowej punktu znajdującego  się na tarczy wirnika w  odległości R=1000 + / --  1mmod osi obrotu. Zmierzona  z dokładnością  do 5%  liczba  obrotów wirnika równa się n  = 4200 obrotów/minutę. 1.Na punkt materialny o  masie m działa siła zależna  liniowo od czasu: F=Fo + bt;  gdzie Fo=const, b=const, t- czas. Siła ta ma stały kierunek  zgodny z kierunkiem  prędkości początkowej Vo.  Znaleźć równanie ruchu ciała  wzdłuż osi x, jeśli w chwili t0  =0, V=Vo, Xo=0 (x=(Fo/2m)t 2  + (b/6m)t 3  +  Vot) 2.Pod jakim kątem do  poziomu powinno być  wystrzelone ciało  aby przy  określonej prędkości  początkowej Vo: a) zasięg  miał max. wartość, b) zasięg  rzutu był 2 razy większy niż  max. wysokość. 3. Z dachu wysokiego domu  rzucono poziomo piłkę z  prędkością Vo= 10,6 m/s.  Znaleźć położenie  piłki i jej  prędkość po upływie czasu  t=4sekundy. 4.Przyśpieszenie normalne a n  punktu materialnego  poruszającego się po okręgu o  promieniu R=4m zależy od  czasu: an =a +bt +ct ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz