Fizyka - zadania z kolokwium

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - zadania z kolokwium - strona 1 Fizyka - zadania z kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

1. Samochód porusza się ruchem prostoliniowym  z prędkościąv=60m/s + (0,5 m/s3) * t2 wyznacz: a)zmianę prędkości w przedziale czasu t1 = 1s,  t2 = 4s b)średnie przyspieszenie w tym przedziale czasu c)średnie przyśpieszenie w chwili t1=1s, w  przedziale ∆t=1s, ∆t=0,1s, ∆t=0,01s, ∆t=0,001s d)przyśpieszenie chwilowe i oblicz wartość tego  przyśpieszenia dla t1= 1s , t2=4s 2.Ruch punktu materialnego na płaszczyźnie  opisany jest układem równań parametrycznych :  x=rsin ωt, y=rcosωt; gdzie r(t)= const, ω(t)=const  Wyznacz  a) składowe prędkości i  przyśpieszenia, b)wartość bezwzględną wektora  prędkości i przyśpieszenia , c) równanie toru 3. ruch punktu materialnego opisują równania:  x=ct, y= a + bt2 ; gdzie a, b, c oznaczają stałe.  Wyznacz: a) składowe prędkości i  przyśpieszenia, b) wartość bezwzględną wektora  prędkości i przyśpieszenia, c) równanie toru,  jeśli a=0 , b=g/2, c=Vo ; gdzie Vooznacza  prędkość początkową , g- przyśpieszenie  ziemskie    4.Ruch punku materialnego opisuja równania: x=2cos3t, y=2sin3t, z=2t gdzie t oznacza czas. Wyznacz promień krzywizny toru. 5.końce pręta AB o długości l=1m ślizgają się po  osiach prostokątnego układu współrzędnych x,y.  Jeden z końców pręta A porusza się po osi y ku  początkowi układu współrzędnych ruchem  jednostajnym z prędkością Vy= 4cm/s . Jakim  ruchem posuwa się drugi koniec pręta ? Jaka  będzie prędkość końcowa B w chwili gdy koniec  A znajdzie się na odległości 30cm, od początku  układu? Tarcie pominąć. 6.Znaleźć wartość średnią oraz względny i  bezwzględny błąd pomiaru prędkości liniowej  punktu znajdującego się na tarczy wirnika w  odległości R=1000 + / -- 1mmod osi obrotu.  Zmierzona z dokładnością  do 5%  liczba  obrotów wirnika równa się n = 4200  obrotów/minutę. II 1.Na punkt materialny o masie m działa siła  zależna liniowo od czasu: F=Fo + bt; gdzie  Fo=const, b=const, t-czas. Siła ta ma stały  kierunek zgodny z kierunkiem prędkości  początkowej Vo. Znaleźć równanie ruchu ciała  wzdłuż osi x, jeśli w chwili t0 =0, V=Vo, Xo=0 (x=(Fo/2m)t 2  + (b/6m)t 3  + Vot) 2.Pod jakim kątem do poziomu powinno być  wystrzelone ciało  aby przy określonej prędkości  początkowej Vo: a) zasięg miał max. wartość, b)  zasięg rzutu był 2 razy większy niż max.  wysokość. 3. Z dachu wysokiego domu rzucono poziomo  piłkę z prędkością Vo= 10,6 m/s. Znaleźć  położenie  piłki i jej prędkość po upływie czasu  t=4sekundy. 4.Przyśpieszenie normalne a n   punktu 

(…)


nawiniętych na nia nitkach. Jeżeli wachadło
puścimy to poruszać się będzie ono w
płaszczyżnie pionowej ruchem postepowym przy
jednoczesnym obrocie dysku wokół osi. Znależć
przyspieszenie ruchu postępowego wahadła.
6. w wesołym miasteczku zbudowano „diabelską
pętlę ” o promieniu R. Obliczyć jaka powinna
być wysokość H zjeżdżalni dla wózków aby
wraz z pasarzerami mijały one bezpiecznie
najwyższy punkt pętli…
… w kształcie dysku o promieniu R i
masie M wiruje z prędkością kątową ω. Na
brzegu platformy stoi student o masie m .
Znaleźć prędkość kątową platformy w chwili,
gdy student będzie się znajdował w odległości
r=0,5R od środka platformy. Znaleźć również
początkową i końcową energię kinetyczną
układu.
V
1.Gwiazda będąca jednorodną kulą o masie m
Zwiększyła swoją objetość zmieniając k-krotnie
Okres obrotu wokół…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz