Kodeks karny 1810 i 1932 oraz Kodeks Tagancewa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks karny 1810 i 1932 oraz Kodeks Tagancewa - strona 1

Fragment notatki:


Kodeks karny (Code Penal) - 1810 zawierał tylko przepisy prawa karnego materialnego formalna definicja przestępstwa
nulla poena sine lege
wyróżniał zbrodnie, występki i wykroczenia zbrodnie - naruszenie praw naturalnych człowieka
występki - naruszenie porządku publicznego
wykroczenia - naruszenie norm policyjno-porządkowych
surowy - celem odstraszanie
kara śmierci za kradzież rozbójniczą w nocy z włamaniem lub użyciem broni oraz popełnioną przez co najmniej 2 osoby
kara śmierci za ojcobójstwo
konfiskaty
kary mutylacyjne
śmierć cywilna
ściganie z urzędu cudzołóstwa popełnionego przez żonę na wniosek męża (kara więzienia od 3 miesięcy do 2 lat, instytucja przebaczenia); kara pieniężna dla mężczyzny, którego kochanka mieszkała we wspólnym domu
granice odpowiedzialności nieletnich: system dwóch okresów początek wykonania jako warunek odpowiedzialności za usiłowanie
stopniowo: coraz większe łagodzenie kar
po II WŚ - ruch tzw. nowej obrony społecznej - reformy w duchu szkoły socjologicznej (dot. nieletnich, opieki)
obowiązywał do 1994
Kodeks Tagancewa - 1903 unowocześnione prawo karne:
formalna definicję przestępstwa
trójpodział czynów zabronionych na zbrodnie, występki i wykroczenia,
rozróżnienie między winą umyślną (zamiar bezpośredni i zamiar ewentualny), a winą nieumyślną,
pierwsza ogólna definicja zamiaru wynikowego ewentualnego nowoczesne ujęcie usiłowania, podżegania i pomocnictwa
środki probacyjne - zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe zwolnienie (głównie w ramach uniknięcia kosztów wykonania kary)
usprawiedliwianie przekroczenia granic obrony koniecznej stanem strachu, przerażenia lub obawy
obowiązywanie:
w Rosji: jedynie część ogólna
na skutek rewolucji roku 1905 kodeks nie wszedł w życie na terenie całego Imperium Rosyjskiego.
w całości: na ziemiach polskich dawnego zaboru rosyjskiego od roku 1917, zaś w II RP na terytorium byłego Królestwa Polskiego i Kresach Wschodnich do 1932
przepisy chroniące religię - ciężkie więzienie do 4 lat za bluźnierstwo, a za znieważenie przedmiotów kultu religijnego do roku
tendencja do kazuistyki w części szczególnej
katalog kar nawiązywał do dawnych tradycji (m.in. katorga, zesłanie)
Kodeks karny - 1932 wpływ szkoły klasycznej i socjologicznej (środki zabezpieczające)
zwięzły, brak kazuistyki, zupełny, pozbawiony luk - wysoka jakoś w skali światowej
legalna definicja przestępstwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz