Kodeks etyczne ich struktura i treść-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks etyczne ich struktura i treść-opracowanie - strona 1 Kodeks etyczne ich struktura i treść-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KODESKY ETYCZNE, ich struktura i treść. Kodeks( z łac. Akt prawny)zawierający zbiór przepisów regulujących daną dziedzinę stosunków społecznych. Kodeks etyczny jest utrwalonym na piśmie zespołem działań , których przestrzegania wymaga się od członków korporacji, czy pracowników i norm postępowania (nakazów i zakazów) oraz wartości , standardów i zasad jakimi się kierują. Etyka zawodowa jest zborem norm stanowiących konkretyzację ogólnych norm moralnych, określających szczegółowe ich konsekwencje, dla typowych sytuacji, w akich znaleźć się mogą osoby wykonywujące dany zawód . Niektórzy termin : etykaz zawodowa” odnoszą do spisanych norm odpowiadających na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Jednak w potocznym termin ten onzacza wszelkie zasady tego typu, niezależnie od tego czy zostały spisane, czy też mają charakter niepisany.
Podstawowe wymagania wobec kodesków.
Kodeks etyki zawodowej, powinien spełniać następujące wymagania:
Kodeks powinnen przede wszystkim normować , nie powinien zatem zwierać opisu wartości i ideałów , którym korporacja służy.
Kodesk musi w pierwszej kolejności dbać o interes publiczny, nie powinien zawieać przepisów dla których uzasadnienieniem jest wyłącznie zabezpieczenie interesów członków korporacji.
Kodeks musi być rzeczowy i uczciwy, musi regulować istotne i specyficzne dla danego zawodu problemu, a nie ustalać normy, które i tak tkwią w powszechnej moralności.
Pierwszy wymóg może budzi dość poważne wątpliwości, Kryje się za nim założenie że kodeks etyki zawodowej jest przejawem moralności obowiązku, a nie moralności dążeń ( aspiracji) , że jego zadaniem jest wyznaczenie minimalnych standardów zachowania członków korporacji zawodowej, a nie wskazywanie ideałów do których powinni dążyć. Takie założenie jest nieuzasadnione. Etyka zawodowa z założenia może stawiać swoim adresatom wyższe wymagania moralne niż te które są wyznaczone przez normy etyki ogólnej. Widać to szczególnie wyraźnie w przypadku dentologi ( nauka o powinnościach) lekarzy czy policjantów. W tych etykach zawodowych zachowania w odniesieniu do innych ludzi, są co najwyżej wskazówkami etyki, aspiracji ( np. wymóg niesienia pomocy chorym, nawet z narażeniem własnego życia), są normami etyki obowiązku. Nie ma jednak powodu by obok takich norm w kodeksie deontologicznym nie mogły się pojawić wskazówki, wyznaczające wzory zahowań charakterystyczne dla etyki dążeń.
Struktura kodeksów.
Większośc kodeksów, posiada cześć wstępną w której przedstawione są podstawowe zasady jakimi orgznizacja (firma, korporacja lub ich związek) kieruje się w swym postępowaniu ( wprowadzenie do kodesku). Poza przedmowami czy wstępami, kodesky dzielone są na części( działy, rozdziały, podrozdziały itp.) poświęcone poszczególnym zagadnieniom, lub uporządkowane wg rodzajów interrecarjuszy , bądź zbudowane wg struktury mieszanej. Kodeksy firm i stowarzyszeń zawodowych mają na celu pomaganie pracownikom, lub członkom w etycznym postępowaniu. Zawierają w związku z tym wskazania , w jaki sposób ogólne moralne zasady stosują się do tego czym firma bądź stowarzyszenie się zajmuje. Przykład Przysiega Hipokratesa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz