KM - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KM - wykład - strona 1

Fragment notatki:

KM to organ decyzyjny reprezentujący rządy państw członkowiskich. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich delegaci. Komitet zbiera się dwa razy w roku na sesjach zwyczajnycg, na szczeblu ministrów (w kwietniu lub maju i listopadzie). Ich zastępcy są praktycznie stałymi przedstawicielami rządów w RE. Maja oni takie same uprawnienia decyzyjne co ministrowie i obradują dwa razy w miesiącu na szczeblu ambasadorów. Ich posiedzenia są uzupełniane przez spotkania stałych przedstawicieli i spotkania grup sprawozdawczych, które analizują szczegółowo niektóre kwestie, zanim zostaną podjęte ostateczne decyzje. Sesje odbywają się zwykle w Strasburgu i twają 1-2 dni. Są one poświęcone dialogom politycznym oraz innym problemom, które będą w kręgu zainteresowań ministrów poza sprawami obronnymi. Protokoły z sesji są tajne. Przewodniczący zmienia się co 6 lat zgodnie z alfabetycznym porządkiem państw członkowskich.
Od 1995r. Wprowadzono 3 kategorię spotkań poświęconych Prawom Człowieka, które są związane z odpowiedzialnością KM.
KM zajmuję się wszystkimi sprawami poza obroną narodową. Podejmuje decyzje o kierunkach działania RE, ustanawia budżet, decyduje o przyjęciu nowych członków, podejmuje decyzje co do dalszych losów zaleceń Zgromadzenia Parlamentarnego i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, jak również specjalnych ministerialnych konferencjach , które RE organizuje regularnie. Decyzje mają formę rekomendacji adresowanych do państw członkowskich lub konwencji czy porozumień wiążących państwam które je ratyfikowały.
KM jest więć ciałem rządowym ale i organem kolegialnym. Przy współpracy ze Zgromadzeniem, KM czuwa nad przestrzeganiem przez państwa przyjętych przez nie zobowiązań. Większość decyzji jest podejmowana większością 2/3 głosów.
Jednomyślność jest wymagana przy: zaleceniach dla rządu, ptaniach dot. Raportów KM do ZP, pytaniach dot. tajności debat ministerialnych, decyzjach dot. posiedzeń KM poza Strasburgiem, inne kwestie, które Komitet uważa za dostatecznie ważne.
KM uchwala też deklaracje i rezolucjena temat aktualnych problemów politycznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz