Klimaty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klimaty - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Klimat - całokształt stanów fizycznych atmosfery (pogody) właściwych dla danej miejscowości lub krainie i przeciętny przebieg rocznego rytmu ich zmian w obrębie dłuższego okresu czasu; jest rezultatem procesów fizycznych zachodzących nieprzerwanie w atmosferze ziemskiej, naj nagrzewanie, kondensacja pary wodnej, opadów itd. KLIMATY EUROPY Europa to ogromny półwysep kontynentu euroazjatyckiego. Pogoda zwiazana jest z ruchami mas atmosferycznych , ktotrych kierunki zaleza od ośrodków stale niskiego ciśnienia - Islandia, stale wysokiego - wyspy azorskie i wyzu arktycznego. Silne zróżnicowanie linii brzegowej powoduje istotne oddziaływanie powierzchni wod Arktyki, oceanu atlantyckiego atlantyckiego atlantyckiego nnych. Prad zatokowy Golfstorn powoduje wystepowanie znacznie wyższej temp powietrza w wielu krajach europy. Warunki klimatyczne kształtują tez przeszkody w postaci równoleżnikowych masywow gorskich: Pireneje , Alpy, Sudety, Karpaty. Strefa umiarkowana w europie dzieli się na grupy klimatow: *strefa okolobiegunowa, * strefa umiarkowana, *strefa podzwrotnikowa.
Czynniki kształtujące klimat Europy
Duże znaczenie dla klimatu Europy ma temperatura powierzchni wody oceanu atlantyckiego która pozostaje pod wpływem ciepłego prądu zatokowego. Na kształtowanie warunków obrotowego Ziemi. Ziemia przyjmuje promieniowanie słoneczne i nagrzewa się w ciągu dnia. Maksimum termiczne nie pokrywa się jednak z momentem górowania Słońca, czyli z momentem największej ilości docierającego do powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego, ale jest opóźnione w stosunku do górowania Słońca o około l - 2 godziny, ponieważ musi upłynąć właśnie taki czas, aby Ziemia maksymalnie nagrzała się i wyemitowała największą (w danej chwili) ilość promieniowania cieplnego. Dlatego też najwyższa temperatura w ciągu doby występuje między godzinami 13°° a 15°°. W nocy Ziemia jedynie oddaje ciepło zmagazynowane w ciągu dnia. W związku z tym najniższa temperatura występuje tuż przed świtem, ponieważ w nocy, w miarę upływu czasu, Ziemia traci coraz więcej ciepła. O świcie promienie słoneczne zaczynają docierać do powierzchni gruntu i temperatura zaczyna wzrastać.
Klimat kontynentalny- duże amplitudy roczne temperatur, niskie sumy opadów rocznych, występowanie najwyższych sum opadów w okresie VI-VIII a najniższych w zimie; wysokie niedosyty w okresie IV-IX; Klimat ten kształtuje występujące często wyżowe kompleksy pogody. Wpływ rzeźby terenu na warunki klimatyczne -ma istotne znaczenie ze względu napory przepływu mas powietrza- zróżnicowana prędkość wiatru. Zbocza o innych wystawach do strony świata pochłaniają różne ilości promieniowania słonecznego, powstają z tego powodu duże zmiany przestrzenne temp. Podłoża i powietrza oraz wilgotności. Obszary o zróżnicowanej rzeźbie terenu wykazują na niewielkiej powierzchni w rzucie poziomym istotne różnice. Duże znaczenie ma występowanie na obszarach o większych wysokościach wiatrów lokalnych.

(…)

… na udział transpiracji..
Wpływ rodzaju podłoża na warunki klimatyczne-Od rodzaju podłoża zależy wielkość albedo, rodzaj podłoża wpływa więc na wartości bilansu cieplnego powierzchni i na wszystkie wynikające z tego zjawiska. Obszary kontynentów nagrzewają się znacznie szybciej aniżeli powierzchnie oceanów. Od rodzaju podłoża zależy również wielkość parowania, brak wody w podłożu powoduje niewielkie…
… różnice. Duże znaczenie ma występowanie na obszarach o większych wysokościach wiatrów lokalnych. Klimat zbiorowisk leśnych-z punktu widzenia warunków bilansu promieniowania i bilansu cieplnego strefą aktywną zbiorowisk leśnych jest strefa koron drzew. Do dna lasu dochodzi znikoma ilość promieniowania słonecznego. Najwyższa temp. W ciągu dnia występuje w górnej części koron drzew. Im bliżej dna lasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz