Klasyfikacje partii politycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacje partii politycznych - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacje partii politycznych ze względu na rodzaj przywództwa.
1) partie zdecentralizowane, oparte na zasadzie demokracji wewnętrz­nej - cechuje je autonomia organizacji terytorialnych i pozostawianie w gestii organizacji terenowych, lokalnych ważnych decyzji politycz­nych; zdarza się nawet gwarantowanie w statutach praw opozycji we­wnątrzpartyjnej oraz wyposażanie organizacji lokalnych w prawo wy­suwania kandydatów na przedstawicieli w drodze prawyborów - tzn. poprzez wybory dokonywane przez członków danej partii (np. w Sta­nach Zjednoczonych);
2) partie scentralizowane - cechuje je silne zhierarchizowanie struktu­ry wewnętrznej i podporządkowanie organizacji terenowych i lokal­nych organom (instancjom) centralnym, skupiającym w swych rę­kach prawie całą władzę organizacyjną.
Klasyfikacja partii politycznych ze względu na wpływ na władzę.
1) partie rządzące - uczestniczące same lun w koalicji z innymi bezpośrednio w procesie sprawowania władzy
2) partie opozycyjne - nie mają bezpośredniego wpływu na podejmowanie i realizację decyzji państwowych; wyróżnia się opozycję parlamentarną i pozaparlamentarną. W niektórych państwach największa partia opozycyjna ma ustawowo określone uprawnienia w procedurze parlamentarnej np. Wielka Brytania
Klasyfikacje partii politycznych ze względu na członkostwo.
1) partie elitarne - liczą niewielu członków, ale za to bardzo aktywnych politycznie, nie posiadają zawodowego aparatu partyjnego
2) partie kadrowe - składają się z niewielu, ale za to aktywnych świadomych członków zorganizowanych wokół aparatu partyjnego, którym kierują fachowcy
3) partie członkowskie - dążą do organizacyjnej integracji członków w ramach swoich struktur i stworzenia w ten sposób pewnej wspólnoty
4) partie masowe - dążą do objęcia swoim zasięgiem możliwie największej ilości osób i dlatego chcą reprezentować różne interesy, tworzą formy organizacyjne mające poszerzyć ich bazę - np. organizacje zawodowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz