Klasyfikacja środowisk korozyjnych według normy PN - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Klasyfikacja środowisk korozyjnych według normy PN-80/B-01800.
Podział podstawowy środowisk korozyjnych.
Rodzaj środowisk korozyjnych: - gazowe - ciekłe - stałe
Sposób oddziaływania: - fizykochemiczny
- fizyczny
- chemiczny
- specjalny
Stopnie agresywności:
słaby (la) - dzieli się na stopnie: (la1),(la2)
średni (ma)
silny (ha)
b. Ogólna klasyfikacja i oznaczenie(indeksy) środowisk oddziaływujących na beton.
-Dane w tablicy należy odczytywać tylko w układzie pionowym.
-Wartości temperatury podane w tablicy dotyczą powietrza i określa się jako średnie najniższych lub najwyższych lub najwyższych temperatur występujących w ciągu 5 kolejnych w okresie jednego roku. Średnią temperatur powietrza określa się w ciągu 50 najchłodniejszych albo najbardziej gorących lat. -Środowiska, które charakteryzują się temp. powyżej 200o, normalizuje się specjalnymi wymaganiami jak dla betonów żaroodpornych.
-Środowiska gazowe określa się jako:
suche - jeżeli wilgotność względna powietrza wynosi powyżej 60%
wilgotne- jeżeli wilgotność względna powietrza wynosi 60-75%
mokre - jeżeli wilgotność względna powietrza wynosi powyżej 75% przy możliwości tworzenia kondensatu pary wodnej na powierzchni betonu, lub zawilgocenie odpadami atmosferycznymi.
-Przy stałym kontakcie betonu z ciekłymi środowiskami określa się środowisko jako mokre i specjalne, charakteryzując je dodatkowo: -szybkością przepływu (V) lub współczynnikiem filtracji gruntu (kf)
-gardientem ciśnienia
-sposobem kontaktu z cieczą
-Przy poszczególnym stopniu agresywności stosuje się następującą ochronę betonu:
słaby (la) - ochrona minerałowo-strukturalna
średni (ma) - ochrona minerałowo-strukturalna oraz powierzchniowa
silny (ha) - ochrona minerałowo-strukturalna oraz powierzchniowa, oddzielające konstrukcję od agresywnego środowiska
-Oddziaływanie specjalne środowiska jest to np. mróz, wpływ wiatru, ścieranie stałymi cząstkami zawartymi w cieczy, wpływ środków transportowych, kawitwcja, możliwość występowania udarów.
-przy specjalnych lub nieuwzględnionych w klasyfikacji oddziaływaniach obok oznaczenia podaje się w nawiasie rodzaj oddziaływania.
c. Klasyfikacja szczegółowa środowisk korozyjnych.

(…)

… z cementu portlandzkiego, zawierającego 300kg cementu na 1m3betonu wykonanego z mieszanki betonowej o wskaźniku wodno-cementowym 0,6
-Stopień agresywności dotyczy oddziaływania środowiska na żelbet, w którym otulina prętów zbrojeniowych betonu wynosi nie mniej niż 2 cm.
Środowiska ciekłe
Stopień agresywności wg fizykochemicznego oddziaływania ciekłych środowisk, w zależności od zawartości agresywnych…

-Wymienione dane odnoszą się do konstrukcji, w których otulina zbrojenia betonu wynosi nie mniej niż 5 cm.
-Stopień agresywności dla środowiska zawierającego jony SO42- przyjęto w odniesieniu do betonów z cementu portlandzkiego.
-Stopień agresywności środowisk ustalone są dla betonów o zawartości cementu 300 kg/m3 i stopniu wodoszczelności W-4 wg BN-62/6738-07
-Stopień agresywności wody należy przyjmować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz