Klasyfikacja ruchów zespołów technologicznych w obrabiarkach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Klasyfikacja ruchów zespołów technologicznych w obrabiarkach Cechy charakterystyczne napędów hydraulicznych. Napisz wzór na moc hydrauliczną i natężenie przepływu przez dławik: moc hydrauliczna:
natężenie przepływu:
Wymień rodzaje gwintów możliwych do wykonania na tokarce uniwersalnej i zdefiniuj ich skoki. Toczenie gwintów jest dokładnym sposobem wykonywania gwintów na gotowo. Oprócz tego stosuje się je jako operację wykańczającą po innych sposobach kształtowania gwintów lub operację wstępną przed obróbką cieplną i szlifowaniem. Łatwość uzyskiwania gwintu o wymaganym zarysie czyni z toczenia najbardziej uniwersalny sposób wykonywania gwintów Stąd toczenie gwintów stosuje się dla gwintów specjalnie dokładnych, gwintów śrub pociągowych o zarysie prostokątnym lub trapezowym, gwintów o dużych średnicach, o nienormalnym zarysie lub skoku oraz w przypadku niewielkich serii obrabianych części. Właściwym zakresem toczenia gwintów zewnętrznych i wewnętrznych jest produkcja jednostkowa i małoseryjna W produkcji wielkoseryjnej toczone są jedynie gwinty specjalnie dokładne lub długie . Do toczenia gwintów stosuje się noże kształtowe imakowe, oprawkowe, słupkowe lub oprawkowe stożkowe. Noże imakowe są zazwyczaj wykonywane z pojedynczym zarysem, a no ze słupkowe l krążkowe - z zarysem pojedynczym lub wielokrotnym.
Oś zarysu noża musi być ściśle prostopadła do osi powierzchni, na której jest nacinany gwint, a krawędź tnąca ściśle pozioma i położona dokładnie na wysokości kłów w celu nacięcia gwintu należy wykonać od 12 do 50 przejść.
- gwinty metryczne
, gdzie: a - wartość skoku
- gwinty calowe
, gdzie: j c - liczba zwojów na długości l[cala]=25.4[mm]
- gwinty modułowe
[mm], gdzie: m o - moduł osiowy, z-krotność gwintu
- gwinty diametral - pitch (DP)
[mm], gdzie: j DP - liczba zwojów na długości [cali]= [mm]
Czym się różni frezarka wspornikowa od łożowej w kinematyce (może być szkic). Frezarki wspornikowe pozioma pionowa Frezarka łożowa frezarka wspornikowa - posiada wspornik na którym jest stół frezarski, wspornik ze stołem - można podnoście lub opuszczać za pomocą śruby
( posiada małą sztywność , są przeznaczone do obróbki niewielkich przedmiotów)
frezarka łożowa - posiadają dużą sztywność, stół jest na nieruchomym łożu, położenie narzędzia względem przedmiotu ustala się przez podnoszenie i opuszczenie wrzeciennika Wymień główne metody obróbki kół zębatych i podaj przykłady:

(…)

…, oraz prądu elektrycznego, który poprzez wywołanie odpowiedniego napięcia pomiędzy elektrodą roboczą (katodą) i przedmiotem obrabianym (anodą) przyczynia się do intensyfikacji procesu. Obróbka elektrochemiczna dzieli się na stykową i bezstykową.
Wyjaśnij skróty obróbki EDM i WEDM i krótko je opisz
Obróbka Elektroerozyjna (ang. EDM - Electrical Discharge Machining - dosł. obróbka wyładowaniem elektrycznym) - metoda obróbki metali oparta głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym. Wykorzystywana jest głównie przy obróbce specjalizowanych części maszyn i innych materiałów trudnoskrawalnych, bowiem metoda ta pozwala na możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów, trudnych lub niemożliwych do wykonania obróbką skrawaniem. Do elektroerozyjnej obróbki zalicza się obróbkę…

drgania nieokresowe
Wśród drgań okresowych wyróżnia się często spotykany i najprostszy w opisie matematycznym ruch harmoniczny, a w drganiach nieokresowych drgania prawie okresowe.
W zależności od rodzaju równań drgań wyróżnia się drgania liniowe i drgania nieliniowe.
Jeżeli na drgający układ ma wpływ inny drgający układ (siła wymuszająca), to drgania nazywa się wymuszonymi. Gdy zewnętrzna siła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz