Klasyfikacja praw podmiotowych - Prawa majątkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja praw podmiotowych - Prawa majątkowe - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja praw podmiotowych
-majątkowe- to prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, autorskie(pukiel włosów po drugiej osobie). Za prawa majątkowe uważa się roszczenia pieniężne(zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę) i niemajątkowe- to prawa osobiste i prawa rodzinne niemajątkowe(stosunki między rodziną), są niezbywalne, niedziedziczone i nie podlegają przedawnieniu. -przenoszalne i nieprzenoszalne- rozróżnienie ma na względzie to czy dopuszczalna jest zmiana podmiotów tych praw, o przenoszalności rozstrzygają normy prawne, np niezbywalne jest użytkowanie.
-samoistne i akcesoryjne/niesamoistne- skonstruowane zostały dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych). Mogą mieć charakter praw bezwzględnych albo względnych, np prawem bezwzględnym jest zastaw, hipoteka a względnym poręczenie.
- wolne i związane- podmiotem prawa może być tylko podmiot określonego prawa wolnego; prawa związane nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu prawnego. Można je przenosić na inne podmioty tylko łącznie z tym prawem, z którym są związane, np służebność gruntowa, która może przysługiwać każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości.
-pr podmiotowe tymczasowe tj ekspektatywy- to prawa podmiotowe, których funkcja polega na przygotowaniu i zabezpieczeniu jakiegoś prawa przyszłego, prowadzącego dopiero do ostatecznego zaspokojenia określonych potrzeb podmiotu uprawnionego. Chronią oczekiwanie(ekspektatywę) podmiotu na uzyskanie owego prawa ostatecznego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz