Klasyfikacja, podział samorządu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja, podział  samorządu - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja samorządu. 2.Klasyfikacja samorządu
Samorząd w znaczeniu prawnym jest instytucją jednolitą, lecz zróżnicowaną. Klasyfikacji można dokonać w oparciu o różne kryteria. Decydujący dla zakwalifikowania danego samorządu do grupy samorządu terytorialnego czy specjalnego jest ta podstawowa więź która decyduje o przynależności do korporacji samorządowej w ogóle, w przypadku samorządu terytorialnego jest to więź zamieszkiwania, a w przypadku samorządu specjalnego zawodowego np. więź wykonywania zawodu.
Samorządy dzieli się na 1. Samorząd terytorialny : to samorząd, który skupia swoich członków w oparciu o więź zamieszkiwania na danym terytorium, szczególny charakter takiego samorządu wynika z faktu, że nie stawia się przed członkami tego samorządu specjalnych wymogów które musiały by być spełnione, a wyodrębnia grupę w oparciu o kryterium stałego zamieszkiwania. Samorządy terytorialne nazywa się często samorządami powszechnymi, przynależność do nich będzie powszechna dla wszystkich, którzy zamieszkują dane terytorium.
2. Samorządy specjalne stanowią bardziej zróżnicowaną grupę iż samorządy terytorialne, skupiają swoich członków w oparciu o więzi, które nie mają charakteru powszechnego . Może być więź wykonywania określonego zawodu, czy też posiadania uprawnień do wykonywania takiego zawodu itd. Mamy wówczas do czynienia z więzią o charakterze szczególnym, specjalnym. Członkowie tych samorządów muszą wykazywać pewną specjalną, szczególną, dodatkową cechę. Samorządy specjalne są również zorganizowane w aspekcie terytorialnym one tworzą jednostki terytorialne mniejsze działające na jakimś terytorium np. Okręgowe Izby Lekarskie stanowiące niższy szczebel do Naczelnej Izby Lekarskiej. W ramach samorządów specjalnych wyróżnia się w doktrynie 4 podstawowe grupy
1.samorządy zawodowe ok. 16-17
2.samorządy gospodarcze (2)
3.samorządy narodowościowe skupiające osoby tej samej narodowości
4.samorządy wyznaniowe - osoby deklarujące to samo wyznanie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz