Kinetyczno molekularna teoria gazów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyczno molekularna teoria gazów - strona 1 Kinetyczno molekularna teoria gazów - strona 2 Kinetyczno molekularna teoria gazów - strona 3

Fragment notatki:

KINETYCZNO MOLEKULARNA TEORIA GAZÓW.  Teoria ta opiera się na następujących założeniach ogólnych: 1. Ciała mają budowę nieciągłą, składają się z drobnych cząsteczek w postaci atomów lub cząstek  (molekułów) 2. Wymienione elementy budowy ciała są w ciągłym ruchu, wartości liczbowe i kinetyczne  kierunki prędkości poszczególnych elementów są różne. 3. Pomiędzy poszczególnymi elementami budowy ciał występują siły wzajemnego oddziaływania. Dla gazów:     zakładamy, że każda cząsteczka  porusza się swobodnie bez działania sił aż do  momentu zderzenia z inną cząsteczką albo ścianką naczynia.  Stąd wniosek, że odcinki dróg między  kolejnymi zderzeniami są przebywane ruchem jednostajnym prostoliniowym.  Wobec zupełnej  przypadkowości zderzeń drogi te mają różne długości: a) cząstki gazów na siebie nie działają aż do momentu zderzenia b) rozmiary cząsteczek można pominąć, traktując je jako punkty.  Cząsteczki podczas zderzeń  zderzają swe prędkości.  Zderzenie cząstek gazowych można traktować jako zderzenie  doskonale sprężyste.  Średnią długość ruchu         prostoliniowego przebiegu między dwoma  zderzeniami wyliczono z bardzo wielkiej liczby tych przelotów nosi nazwę średniej drogi  swobodnej. Kinetyczna interpretacja ciśnienia   założenia dla interpretacji ciśnienia: a) gaz jest zawarty w naczyniu kulistym o promieniu r b) gaz jest tak zamknięty, że można brać pod uwagę tylko zderzenia za ściankami naczynia  zaniedbując zderzenia międzycząsteczkowe. α α α α cos 2 2 cos 2 ) cos ( cos ) ( r AH AB AB v n uderzen liczba mv mv mv dt mv d F = = = = − − = Zmiana pędu odpowiadająca n uderzeniom (w czasie 1s) będzie miarą siły oddziaływanie 1  cząsteczki na ściankę naczynia wyraża się wzorem  F=2mvcosα=mv2/2 objetosc V V E p m N E V mv p r h S S F p cisnienie r mv F sila Calkowita K sk K n i n i i v − = = = Π = = = ∑ ∑ = = 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 Kinetyczna interpretacja temperatury. 2 3 2 3 2 2 sk k mv N pV E pV = → = Zakładamy, że badana ilość gazu odpowiada 1 molowi. V=Vm            pVm=RT        N=NA kT mv K J k N R T N R mv Boltzmanna stala N R RT mv N sk A A sk A sk A 2 3 2 10 380 , 1 3 2 2 2 3 2 2 23 2 2 = × = = = → = − Średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek jest tylko funkcją temperatury  bezwzględnej.  Nie zależy od rodzaju gazu ani od jego ciśnienia.  Temperatura jest wielkością 

(…)

… występują siły wzajemnego oddziaływania.
Dla gazów: zakładamy, że każda cząsteczka porusza się swobodnie bez działania sił aż do
momentu zderzenia z inną cząsteczką albo ścianką naczynia. Stąd wniosek, że odcinki dróg między
kolejnymi zderzeniami są przebywane ruchem jednostajnym prostoliniowym. Wobec zupełnej
przypadkowości zderzeń drogi te mają różne długości:
a) cząstki gazów na siebie nie działają…
… rzeczywistych przy ciśnieniach 106-107 N/m2 można stosować prawo Bogle`a-Mariotte`a
pV =
2
mv 2
N
3
2
Równanie Bogle`a-Mariotte`a odnosi się do przemian izotermicznych określonej masy gazu.
T=const. To EKŚR=CONST N=const. Stąd pV=const.
Prawo Avogarda.
Mówi że w jednakowych objętościach różnych gazów mierzonych pod tym samym ciśnieniem i w
2 m m v
tej samej temp. Znajduje się jednakowa liczba cząstek Igaz p = 3 V
2
1
IIgaz p =
1
2
1
2
2 m2 m2 v2
3 V
2
Wobec równości p,V oraz średnich energii kinetycznych cząstek obu gazów. N1=N2
Całkowita energia wewnętrzna U gazu rzeczywistego nie równa się, jego energii kinetycznej, gdyż
między cząsteczkowe, nieznaczne zresztą oddziaływania decydują o istnieniu energii potencjalnej
Ep U=Ep+Ek
Wartość energii wewnętrznej gazu rzeczywistego zależy w dużym stopniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz