Kinematyka punktu materialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka punktu materialnego - strona 1 Kinematyka punktu materialnego - strona 2 Kinematyka punktu materialnego - strona 3

Fragment notatki:


Kinematyka punktu materialnego Kinematyka zajmuje się związkami między położeniem, prędkością i przyspieszeniem badanej cząstki - nie obchodzi nas, skąd bierze się przyspieszenie czy przyczyna, która ruch powoduje (siła).
Pojęcia wstępne • Ruch mechani czny - zmiana wzajemnego położenia ciał w przestrzeni (lub jednych ich części względem drugich) pod wpływem czasu.
• Punkt materialny - ciało, którego rozmiary i kształty możemy w danym zagadnieniu pominąć.
• Układ odniesienia - ciało, jego część lub grupa ciał względem siebie nieruchomych, względem których podajemy położenie danego ciała w przestrzeni. • Równania ruchu - opisują zmiany położenia ciała w przestrzeni w funkcji czasu.
• Trajektoria ruchu - krzywa w przestrzeni, opisująca zmianę położenia ciała.
Kinematyka punktu materialnego - c.d. 1 Podstawowe zasady • Względność ruchu - każdy ruch mechaniczny jest względny, bo polega na wzajemnym przemieszczaniu się ciał; charakter ruchu ciała jest różny w zależności od układu odniesienia.
• Zasada niezależności ruchów (superpozycji) - jeśli jakiś punkt bierze udział jednocześnie w kilku ruchach, to wypadkowe przesunięcie punktu równe jest sumie wektorowej przesunięć wykonanych przez ten punkt w tym samym czasie w każdym z tych ruchów oddzielnie. Kinematyka punktu materialnego - c.d. 2 Definicje podstawowych wielkości • Prędkość Wielkość wektorowa, która określa zarówno szybkość ruchu, jak i jego kierunek w danej chwili. Prędkość chwilowa: Jednostką jest metr na sekundę. • Przyspieszenie Wielkość wektorowa, która określa zmiany wektora prędkości w czasie (zarówno wartości, jak i kierunku).
Przyspieszenie chwilowe: Jednostka: metr na sekundę na sekundę. Kinematyka punktu materialnego - c.d. 3 Klas yfikacja ruchów Ze względu na tor (trajektorię) ruchu :
prostoliniowe (postępowe);
krzywoliniowe (w tym: po okręgu);
Ze względu na zależność położenia od czasu :
jednostajne ;
jednostajnie przyspieszone ;
pozostałe...; Kinematyka punktu materialnego - c .d. 4 Ruchy prostoliniowe (postępowe) Ruch jednostajny „Jednostajność” oznacza liniową zależność położenia od czasu

(…)

…: • Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy ruch, w którym:
i Kinematyka punktu materialnego - c.d.9
Ruch po okręgu • „Kątowe” wielkości kinematyczne w ruchu po okręgu:
- prędkość kątowa: (pseudowektor);
- przyspieszenie kątowe: (pseudowektor);
• Parametry ruchu po okręgu:
- okres ruchu: ;
- częstotliwość obiegu: ;
• Związki między wielkościami kątowymi i liniowymi w ruchu po okręgu:
Kinematyka punktu materialnego - c.d.10
Ruch dwuwymiarowy - rzut ukośny
Korzystając z zasady superpozycji:
Ruch w kierunku „x”: jednostajny z prędkością Ruch w kierunku „y”: jednostajnie opóźniony z prędkością początkową i przyspieszeniem Kinematyka punktu materialnego - c.d.11
Ruch dwuwymiarowy - rzut ukośny
• Trajektoria ruchu:
• Parametry toru:
- zasięg L: (z warunku: y=0)
- maksymalna wysokość wzniesienia H: (z warunku: vy…

„Jednostajność” oznacza liniową zależność położenia od czasu i stałość prędkości:
- to wektor położenia początkowego (związany z wyborem układu współrzędnych);
- to wektor prędkości początkowej (w tym wypadku jest ona stała w czasie całego ruchu);
Kinematyka punktu materialnego - c.d.5
Ruchy prostoliniowe (postępowe)
Ruch jednostajnie przyspieszony
Tu „jednostajne przyspieszenie” oznacza stałość przyspieszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz