kinematyka - działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kinematyka - działania  - strona 1

Fragment notatki:

Lista 2
Kinematyka
1. (*) Rowerzyści w czasie wycieczki rejestrowali swoją prędkość. (a) Rowerzysta A godzinę
jechał z prędkością v1 = 25 km/h podczas drugiej na skutek zmęczenia jechał z prędkością v2 =
15 km/h. (b) Rowerzysta B pierwsze 20 km jechał z prędkością v1 = 25 km/h a kolejne 20 km z
prędkością v2 = 15 km/h. c) Rowerzysta C godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h a
następne 20 km z prędkością v2 = 15 km/h. Oblicz prędkości średnie rowerzystów.
2. Z dwóch miejscowości A i B oddalonych od siebie o 30 km, wyruszają równocześnie
naprzeciw siebie dwa samochody z prędkościami odpowiednio 90 km/h i 60 km/h.
Wyznaczyć czas i miejsce spotkania samochodów. Przedstaw graficznie zależność drogi od
czasu dla obu samochodów.
3. (*) Samolot leci z miasta A do miasta B, położonego względem A o 2160 km na wschód.
Prędkość samolotu względem powietrza wynosi 720 km/h. Obliczyć czas przelotu (a) przy
bezwietrznej pogodzie; (b) gdy na całej trasie wieje wiatr z południa na północ z prędkością
25 m/s.
4. Obliczyć czas potrzebny na wyminięcie się dwóch TIRów jadących w tę samą stronę, z których
TIR wyprzedzający ma długość 18 m i szybkość 105 km/h a drugi TIR ma długość 16 m i
szybkość 100 km/h.
5. (*) Cząstka rozpoczyna ruch przyspieszony z zerową prędkością
początkową. Zależność przyspieszenia od czasu przedstawia
wykres. Wyznaczyć: (a) prędkość cząstki w chwilach t1 = 10 s i
t2 = 20 s; (b) średnią prędkość w czasie od t1 do t2; (c) drogę
przebytą przez nią po czasie t2.
6. (*) Oblicz drogę jaką przebędzie rowerzysta w ciągu piątej
sekundy ruchu jednostajne przyspieszonego, jeżeli jego szybkość
po trzech sekundach wynosi 5 km/h, a szybkość początkowa jest równa zeru.
7. Motocyklista rusza ze stałym przyspieszeniem a = 0.5 m/s2. Po 0,6 min od chwili rozpoczęcia
ruchu zatrzymuje go policjant. Czy motocyklista będzie płacił mandat z powodu
przekroczenia dozwolonej prędkości 60 km/h?
8. (*) W ruchu prostoliniowym zależność drogi przebytej przez ciało od czasu podana jest
zależnością s = 3t2 + 2t. Oblicz prędkość ciała po przebyciu 16 m.
9. Wykres (patrz obok) przedstawia zależność od czasu
prędkości biegacza po tzw. „falstarcie”. Jaką drogę przebiegł
on w ciągu t =2 s ?
10. Samochód porusza się z prędkością 25 m/s. Na drodze 40 m
jest hamowany i zmniejsza swoją prędkość do 15 m/s.
Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie zmienny,
oblicz przyspieszenie i czas hamowania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz