Fizyka - zadania - prędkość średnia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - zadania - prędkość średnia - strona 1 Fizyka - zadania - prędkość średnia - strona 2 Fizyka - zadania - prędkość średnia - strona 3

Fragment notatki:


Lista 1  Prędkość średnia    22. Rowerzyści w czasie wycieczki rejestrowali swoją prędkość.   a) Rowerzysta  A  godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h podczas drugiej na skutek zmęczenia jechał  z prędkością v2 = 15 km/h.  b) Rowerzysta  B  pierwsze 20 km jechał z prędkością v1 = 25 km/h a kolejne 20 km z prędkością   v2 = 15 km/h.  c) Rowerzysta  C  godzinę jechał z prędkością v1 = 25 km/h  a następne 20 km z prędkością   v2 = 15 km/h.  Oblicz prędkości średnie rowerzystów.  Rozwiązanie:    23. Biegacz przebiegł połowę trasy z prędkością  h km 18 v 1 = , a drugą połowę z inną prędkością v2.   Gdyby biegł cały czas ze stałą prędkością  h km 12 v = , to czas potrzebny na przebycie całej trasy nie  zmieniłby się. Oblicz wartość prędkości v2.    Rozwiązanie:      24. Indianin  Sokole oko  przejechał na koniu odległość S dzielącą jego wigwam od źródła wody pitnej  z prędkością V = 10 km/h. Z jaką prędkością powinien wrócić do obozu, aby jego prędkość średnia   była  równa:  a)  V/3;  b)  2V?  Odpowiedź  do  części  b)  zadania  w  Internecie  pod  adresem  http://www.videosift.pl/story.php?id=12430    Rozwiązanie:  Względność ruchu    25. Rybak płynie łódką w górę rzeki. Przepływając pod mostem gubi zapasowe wiosło, które wpada  do wody. Po godzinie rybak spostrzega brak wiosła. Wraca z powrotem i dogania wiosło w odległości  6 km poniŜej mostu. Jaka jest prędkość rzeki, jeśli rybak poruszając się zarówno w górę, jak i w dół  rzeki wiosłuje jednakowo?    Rozwiązanie:      26. Po rzece płynie łódka ze stałą względem wody prędkością u, prostopadłą do kierunku prądu. Woda  w rzece płynie wszędzie równolegle do brzegów, ale wartość jej prędkości V zaleŜy od odległości y od  brzegu i dana jest wzorem: V = vosin(y/L), gdzie vo jest stałą, a L szerokością rzeki. Znaleźć wektor  prędkości łódki względem brzegu.    Rozwiązanie:      27.  Prędkość  łódki  względem  wody  wynosi  v.  Jak  naleŜy  skierować  łódź,  aby  przepłynąć  rzekę  w  kierunku prostopadłym do brzegu? Woda w rzece płynie z prędkością u.    Rozwiązanie:      28.  Dwa  samochody  poruszają się  po  dwóch  prostoliniowych  i  wzajemnie  prostopadłych  drogach  w  kierunku  ich  przecięcia  ze  stałymi  szybkościami  v1  =  50  km/h  i  v2  =  100  km/h.  Przed  rozpoczęciem  ruchu  pierwszy  samochód  znajdował  się  w  odległości  s1=100km  od  skrzyŜowania  

(…)

… h = 5 cm. Oblicz prędkość początkową kuli. Przyspieszenie ziemskie
Rozwiązanie:
49. Z wieŜy o wysokości H=10 m wystrzelono z prędkością v = 100m/s pod kątem α = 30o pocisk. Z
jaką prędkością uderzył pocisk o ziemię? Jaki kąt tworzył tor pocisku z płaszczyzną ziemi? Napisz
równanie toru pocisku. Oblicz zasięg maksymalny.
Rozwiązanie:
50. Lotnik, który leci na wysokości h w kierunku poziomym…
… B płynie prostopadle do brzegów rzeki (pomimo
znoszącego go prądu) i oddala się na odległość L, po czym zawraca do punktu startu. Który z nich
wróci pierwszy?
Rozwiązanie:
Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
31. Cząstka rozpoczyna ruch przyspieszony z zerową prędkością
początkową. ZaleŜność przyspieszenia od czasu przedstawia wykres.
Wyznaczyć: (a) prędkość cząstki w chwilach t1 = 10 s…
… przed upadkiem) wyniosła |vk| = 5v0. Wyznaczyć
h. Na jaką maksymalną wysokość H nad powierzchnię ziemi wzniosło się ciało? Ile czasu tc trwał
ruch ciała?
Rozwiązanie:
43. Ciało rzucono pionowo w dół z wysokości H, nadając mu prędkość początkową v0 = 5m/s. Ciało
uderzyło o ziemię z prędkością vk = 35 m/s. Z jakiej wysokości H zostało rzucone? Ile sekund trwał
ruch ciała? Jaką prędkość v1 miało to ciało w chwili…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz