Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - strona 1 Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - strona 2 Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


1.1 Liczba stopni swobody : Płaszczyzna S=2N-K ; Przestrzeń S=3N-K N - liczna punktów charakterystycznych, K - liczba więzów. S1+S2-W (liczba stopni swobody 2 ciał połączonych W więzami)
1.2 Więzy - w mechanice, każdy rodzaj ograniczenia ruchu nałożonego na poruszające się ciało. Najczęściej dzieli się je ze względu na sposób ich określenia: więzy holonomiczne - takie, które można opisać prostymi równaniami różniczkowymi, (narzucone na współrzędne); więzy nieholonomiczne - takie, których nie da się opisać pojedynczymi równaniami różniczkowymi.(narzucone na prędkości); Ograniczenia ruchu bardzo często zależą też od czasu. W takim kontekście rozróżnia się: więzy skleronomiczne - nie zależą one jawnie od czasu, więzy reonomiczne - zależą jawnie od czasu. Liczba całek ruchu ciała o f stopniach swobody szukana: f(q,q')=const; 2f-1 całek ruchu Własności całek ruchu związanych z czasem i przestrzenią Całki ruchu, jako wielkości stałe w czasie, można wykorzystać przy rozwiązywaniu równań ruchu, można również posługiwać się nimi do określania stanu układu. Niektóre z nich mają bardziej uniwersalny charakter. Szczególne znaczenie mają całki ruchu bezpośrednio związane z własnościami czasu i przestrzeni - jednorodnością i izotropowością (energia, pęd i moment pędu). Mają one szczególną własność - są addytywne! Ich wartość dla układu, który można podzielić na dwa nie oddziałujące podukłady jest sumą ich odpowiednich wartości dla tych podukładów. 1. 5 Zasady zachowania są to prawa fizyczne stwierdzające, że w układzie odosobnionym wartości liczbowe niektórych wielkości fizycznych nie ulegają czasowym zmianom, niezależnie od tego, jakie procesy zachodzą wewnątrz układu Zasady zachowania :-pędu, momentu pędu, e. mechanicznej,
2.1 Lagranżjan , L, inaczej funkcja Lagrange'a to gęstość funkcjonału działania S charakteryzującego własności mechaniczne układu fizycznego. Ruch układu w mechanice klasycznej opisywany jest za pomocą trajektorii x(t) podającej zależność położenia x od czasu t. Zgodnie z zasadą najmniejszego działania ruch układu mechanicznego przebiega w taki sposób, aby pewien funkcjonał S przyjmował najmniejszą możliwą wartość. Funkcjonał ten, nazywany działaniem, i oznaczany zwykle przez S, ma postać całki, zaś całkowanie przebiega po czasie: We wzorze tym to lagranżjan.
Lagranżjan zdefiniowany jest wzorem: gdzie T - energia kinetyczna, zas V - potencjał uogólniony 3.1 Symetrie czasoprzestrzenne: Symetria to przekształcenie podstawowych wielkości fizycznych, będących rozwiązaniami równań teorii - w inne rozwiązania tych równań. Za uniwersalną własność przestrzeni uznaje się jej

(…)

… całkowita
Energia kinetyczna
10.1 Efekty kwantowe - niedostatki fizyki klasycznej (równań Maxwella). Doświadczenie interferencyjne Younga. Interferencja zachodzi nawet dla pojedynczych fotonów.
10.2 Podstawowe postulaty mechaniki kwantowej. Każdej mierzalnej wielkości fizycznej przyporządkowany jest operator hermitowski. czyli spełniającego warunek: Stan układu kwantowego opisujemy amplitudami…
… zewnętrznemu oddziaływaniu z czymkolwiek porusza się bez przyśpieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym); zwany również układem "inercyjnym". Istnienie takiego układu jest postulowane przez pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Zgodnie z zasadą względności Galileusza wszystkie inercjalne układy odniesienia są równouprawnione i wszystkie prawa mechaniki są w nich identyczne. Identyczne są również wszystkie prawa fizyki w układach inercjalnych. Uogólnienie tej zasady na układy nieinercjalne jest podstawową treścią ogólnej teorii względności.
Układ inercjalny - układ który spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym (bez przyspieszenia) - spełniona jest I zasada dynamiki Newtona.
4.2 Zasada względności (głosi, że prawa fizyki w dwóch układach odniesienia poruszających się względem siebie ze stałą…
… i reakcja w STW: Nie działa, zamiast niej zasada zachowania pędu relatywistycznego
Rozważmy dwa ciała 1 i 2  spoczywające w pewnym układzie odniesienia. Załóżmy, że ciała przyciągają się pewnymi siłami (np. grawitacyjnymi) spełniającymi trzecią zasadę dynamiki Newtona . (F12=F21) Jeśli teraz przesuniemy nagle ciało 1 do góry, to siła, z jaką ciało 1 działa na ciało 2, nie zmieni się od razu. Pole…
… tych galaktyk znajdują się supermasywne czarne dziury, nazwane Mkn 421 i Mkn 501. Część promieniowania gamma z tych galaktyk zderza się z fotonami podczerwieni znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej. Owocuje to zniszczeniem obu fotonów i powstaniem pary cząstek elektron-pozyton. Energia obu fotonów zamienia się w masę nowych cząstek zgodnie ze słynnym wzorem Einsteina E=mc2. Stecker i Glashow udowodnili…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz