Kierowanie zespołami - zmiana planowa, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie zespołami - zmiana planowa, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zmiana planowa: Systematyczne dążenie do przeprojektowania organizacji w sposób ułatwiający jej dostosowanie się do zmian w otoczeniu albo osiąganie nowych celów.
Teoria pola sił (Kurt Lewin): Każde zachowanie jest wynikiem równowagi między siłami napędowymi i hamującymi. Wzmocnienie sił napędowych może zwiększyć skutek , ale może zwiększyć siłę hamowania. Programy planowej zmiany Lewina zmierzają do zlikwidowania lub osłabienia sił hamujących a następnie wzmocnienia sił napędowych.
Źródła oporu Kotter i S chlesinger - przedstawili sposoby radzenia sobie z oporami wobec zmian(str.405)
Wyjaśnianie konieczności zmian, proponowanie uczestnictwa w procesie zmian, proponowanie przeszkolenia i wsparci tych którzy ponoszą konsekwencje, negocjacje z potencjalnymi przeciwnikami a nawet żądania wyrażenia zgody na piśmie, przyznawanie kluczowym osobom pożądanej przez nich roli, groźba zwolnienia, przeniesienia lub wstrzymanie awansu. Kultura organizacji- Odgrywa największą rolę w kształtowaniu i utrzymaniu tożsamości organizacji. Pozwala na osiągnięcie życiowych celów pracownikom organizacji. Przy wprowadzeniu radykalnych zmian w kulturze organizacji pracownicy mogą się poczuć zagrożeni. Ludzie nie chcą lub nie potrafią utrwalonych od dawna postaw i zachowań.
Interes własny - pracownicy , którzy osiągnęli pozycję w organizacji boją się zmian i przechodzą okres dostosowawczy.
Pogląd na cele i strategie organizacji - Niekiedy pracownicy nie rozumieją nowego celu, brakuje oficjalnych procedur i zasad postępowania , tęsknią do „dawnych, dobrych czasów”
Proces zmian Rozmrożenie - polega na spowodowaniu, aby konieczność zmian stała się tak oczywista, że dana osoba, grupa lub organizacja łatwo ją dostrzegą i zaakceptują.
Wprowadzenie zmiany - obejmuje dostrzeżenie i przyjęcie przy pomocy agenta nowych postaw, wartości i zachowań: agent zmiany przeprowadza przez ten proces poszczególnych pracowników i całą organizację. Pracownicy przyjmują wartości agenta kiedy dostrzegą ich skuteczność w działaniu.
Ponowne zamrożenie- oznacza utrwalenie nowych wzorów zachowań do czasu, aż staną się nową normą postępowania.
Agent zmian- osoba kierująca lub wiodąca w procesie zmiany w organizacji, może być z organizacji ale lepsze wyniki osiągnie osoba z zewnątrz.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz