kierowanie zespołami - organizacja czasu, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami  - organizacja czasu, omówienie - strona 1 kierowanie zespołami  - organizacja czasu, omówienie - strona 2 kierowanie zespołami  - organizacja czasu, omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Właściwa organizacja czasu i umiejętność koncentrowania się na sprawach ważnych .
Sprawy, którymi się zajmujemy, nasze problemy bardzo generalnie można podzielić na sprawy ważne i mniej ważne oraz na sprawy pilne i mniej pilne.
bardzo
pilne mało pilne
nieważne bardzo ważne
W naszych codziennych obowiązkach ulegamy zwykle presji wykonywania rzeczy pilnych, kosztem spraw ważnych, choć mniej pilnych. Zaniedbujemy w ten sposób załatwienie spraw, problemów, które mają dla nas duże znaczenie, ale systematycznie odkładamy je na później. Ukierunkowanie swoich działań w celu realizacji tych spraw pozwoli nam osiągnąć większą satysfakcję, uniknąć większych kosztów zwłoki w określonym działaniu. Dajmy pierwszeństwo sprawom ważnym. Nim podejmiemy działanie przeanalizujmy jak ważne jest wykonanie tego zadania, załatwienie tej sprawy. Działajmy zgodnie z priorytetami, a nie pod presją czasu załatwiajmy drobne sprawy, które właśnie przed chwilą się pojawiły.
Sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych mogą być ukierunkowane na zmianę sytuacji lub zmianę własnego działania lub zmianę własnych emocji (bez próby wpływania na sytuację zewnętrzną lub własne działanie).
Zatem pierwszym krokiem powinna definicja sytuacji. Określenie spraw, na które mamy bezpośredni wpływ, nad którymi mamy kontrolę. To są np. nasze umiejętności, nawyki, zachowania. Te możemy próbować zmienić, doskonalić. Kolejne problemy, to takie, na które możemy mieć jedynie pośredni wpływ np. poprzez zmianę metod wpływu na innych, bowiem dotyczą one sytuacji współzależności. Nie mając pełnej kontroli nad sytuacją możemy szukać efektywniejszych sposobów zmiany postaw innych ludzi i w ten sposób doprowadzić do zmiany sytuacji. Problemy, nad którymi nie mamy żadnej kontroli nie są tymi, które możemy rozwiązać. Wówczas korzystniej będzie zmienić nasze emocje względem tych spraw, zaakceptować naszą niemożność, powstrzymać złość i zdystansować się od nich.
Jak stresująca jest moja praca
Zastanów się czy podane niżej zdania opisują twoją sytuację zawodową, które z podanych czynników są najbardziej stresogenne?
Trudno mi przewidzieć, czego się będzie ode mnie wymagać jutro.
Z reguły mam więcej pracy, niż jestem w stanie wykonać w określonym czasie.
Moje poglądy często różnią się od poglądów moich zwierzchników.
Często zdarza się, że muszę rozpocząć pracę nad nowym przedsięwzięciem zanim skończę zadanie, nad którym pracowałem uprzednio.
Rzadko zdarza mi się dobrze rozumieć zakres obowiązków, które do mnie należą.
Często mam trudności w stosunkach z moimi współpracownikami.


(…)

… innych systemów wartości.
Konflikt strukturalny jest spowodowany działaniem sił zewnętrznych, aranżacją sytuacji, czynnikami niezależnymi od ludzi w danej sytuacji a prowadzącymi do konfliktu.
Sposobem na rozwiązywanie problemów w obopólnym interesie są negocjacje, w trakcie których następuje wymiana poglądów i opinii. Negocjacje podejmowane są wtedy, gdy strony biorące w nich udział są od siebie wzajemnie…
… zdarza mi się dobrze rozumieć zakres obowiązków, które do mnie należą.
Często mam trudności w stosunkach z moimi współpracownikami.
Rzadko mam dostateczną ilość informacji, by wykonać pracę w sposób właściwy.
W mojej pracy pełno jest zajęć, które nie sprawiają mi przyjemności, zwłaszcza prac typowo administracyjnych.
Mam wrażenie, że gdy tylko zaczynam rozumieć wszystkie aspekty mojej pracy, wprowadzona…
… sytuacji konfliktowej warto dostrzec także pozytywne wartości, jakie potencjalnie ona stwarza. Konflikt może bowiem przyczynić się do nawiązania i poprawy komunikacji interpersonalnej, lepszego zrozumienia i w rezultacie poprawy relacji. Najważniejsze źródła konfliktów to:
konflikt interesów - współzawodnictwo o ograniczone dobra, niemożność zaspokojenia interesów, potrzeb stron jednocześnie konflikt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz