Kierowanie zespołami - jakość, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie zespołami - jakość, omówienie - strona 1 Kierowanie zespołami - jakość, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Jakość Jakość - to poczucie, że coś jest lepsze od czegoś innego, wyrób lepszy od przeciętnego , kupowanego po korzystnej cenie.
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod szkolenia; TQM wiąże się z ustawicznym doskonaleniem procesów stosowanych w organizacji, prowadzących do wysokiej jakości wyrobów i usług.
(William Shewhart)-Statystyczna kontrola procesu; metoda pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesów produkcji przed fazą końcowej kontroli jakości, stosowane w celu zapobiegania produkowaniu wyrobów z usterkami.
Deming ; założyciel ruchu jakości-(włączył pracowników do usprawniania jakości jeżeli posiadali odpowiednią wiedzę.(nagroda jakości imieniem Deminga0
Joseeph Juran : planowanie jakości, doskonalenie- może być wprowadzane jak inne posunięcia w firmie.
Kaoru Ishikawa ; Koło Jakości; grupa robocza zbierająca się, aby omówić sposoby poprawy jakości i rozwiązywania problemów występujących w produkcji.
Wytrwałość w dążeniach; (14 wskazań DEMING)- niezmienne skupienie uwagi na misji organizacji, nastawionej na nieustanne doskonalenie jakości wyrobów i usług, co w połączeniu ze statystyczną kontrolą procesów i „radością pracy” jest, zdaniem Deminga, warunkiem przetrwania.
Doprowadzić do wytrwałości w dążeniu do doskonalenia wyrobów i usług.
Przyjmij nową filozofię za swoją.
Nie polegaj na masowej kontroli jakości.
Przestań zamawiać jedynie na podstawie ceny.
Stale i wciąż doskonal proces produkcji i obsługi
Wprowadź nowoczesne metody szkolenia na stanowisku pracy.
Zapewnij przywództwo
Wyeliminuj lęk.
Przełamuj bariery między różnymi służbami.
Zrezygnuj z haseł i sloganów adresowanych do pracowników
Zrezygnuj z ilościowych zadań planowych.
Usuń przeszkody na drodze do dumy z jakości pracy.
Wprowadź intensywny program oświaty i szkolenia.
Działaj by dokonać przekształceń
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM -5 podstawowych koncepcji:
1. Podejście systemowe System; w organizacji- funkcje lub działania współpracujące, aby osiągnąć cele organizacji
System społeczny ; zbiór przekonań i wynikających z nich zachowań wspólnych dla całej organizacji; zwany też systemem kulturowym.
System techniczny ; takie czynniki, jak technika i infrastruktura materialna oraz inwestycje kapitałowe, niezbędne do osiągnięcia celów organizacji
System zarządzania ; proces zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi organizacji
2. Narzędzia TQM

(…)

… i materialnymi organizacji
2. Narzędzia TQM
Wykres rybiej ości; wykres służący do usystematyzowania i przedstawienia możliwych przyczyn problemu lub zjawiska; zwany też wykresem przyczyn i skutków lub wykresem Ishikawy.
Benchmarking(analiza porównawcza z najlepszymi); proces wyszukiwania najlepszych cech cudzych wyrobów, technologii i usług w celu wykorzystania ich do doskonalenia własnych wyrobów , technologii…
… się ogólnoświatową normą.
Omówić 14 zasad Deminga i inne układy odniesienia w dążeniach kierownictwa do osiągania wysokiej jakości.
Czternaście wskazań Deminga stanowi wszechstronny układ odniesienia dla kierownictwa w jego dążeniu do jakości. Cennymi punktami odniesienia są także nagrody Baldrige'a oraz „trylogia jakości”
Jurana.
Omówić rolę naczelnego kierownictwa w poprawie jakości.
Niezbędnym warunkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz